Vila Petridis

Udaljenost od plaže: 50m

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
Aranžman uključuje:
 • smeštaj u izabranoj smeštajnoj jedinici za 10 noćenja, na bazi najma studija / apartmana prema cenovniku iz tabele
 • troškovi organizacije i vođstvo puta
 • usluge predstavnika agencije u toku boravka na destinaciji
Aranžman ne uključuje:
 • autobuski prevoz (osim u smenama sa *)
 • međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • individualni troškovi
 • fakultativni izleti
 • doplata za klima uređaj u smeštajnim objektima gde je naznačeno
 • plaćanje boravišne takse (nije uključeno u cenu).
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA Sani turs Licenca OTP 135/2020 Kat A25. TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.

PROGRAM PUTOVANJA ZA NAJAM APARTMANA:

POČETAK ARANŽMANA: aranžman počinje datumom ugovorenim u agenciji organizatora ili agenta posrednika u prodaji. Smeštaj u studije/apartmane prvog dana od 14.00 h po Grčkom vremenu.

ZAVRŠETAK ARANŽMANA: aranžam se završava datumom ugovorenim u agenciji organizatora ili agenta posrednika u prodaji. Napuštanje smeštaja najkasnije do 09.00 h po grčkom vremenu.

PROGRAM PUTOVANJA ZA AUTOBUSKI PREVOZ:

POLAZAK: autobus polazi dan ranije prema odabranom datumu iz tabele i iz gradova i mesta polazaka po satnicii iz tabele autobuskog prevoza (istaknuto na sajtu kod odabrane destinacije) .Pauza je predvidjena u motelu ,,Predejane,, u trajanju od 30min. U toku putovanja prave se još jedna ili dve kraće toalet pauze. Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Smeštaj u studije/apartmane najranije od 14.00h po Grčkom vremenu.

POVRATAK: napuštanje smeštajnih jedinica do 09.00h po grčkom vremenu. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Predviđen polazak autobusa u poslepodnevnim časovima (tačna satnica istaknuta na oglasnim tablama u svakoj vili na dan smene). Noćna vožnja uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u jutarnjim satima na mesto polaska.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne može donositi sud o valjanosti putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se
sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti uskrate
ulazak putniku na teritoriju EU. Za ulazak u zemlje EU neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja
 Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Mole se putnici da vode računa o
svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku, tokom putovanja i za vreme boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi
odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe,gubitka..) već je to u isklljučivoj nadležnosti policijskih organa, kojima se u tom slučaju
treba odmah obratiti.
 Minimalan broj putnika za organizaciju kod autobuskog prevoza je 45. Agencija zadržava pravo korekcije cene, izmene programa ili otkaza putovanja
u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, pod uslovom da putnik bude obavešten o istom najmanje 5 dana pre započinjanja putovanja. Doplata za
izbor sedišta u autobusu iznosi 20 eur. Dozvoljena količina prtljaga u autobusu je 1 kofer do 23kg. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući
ravnopravno u obzir: vreme uplate aranžmana kao i starost putnika (stara lica ili porodice sa decom). Organizator putovanja ne garantuje poziciju
sedišta u autobusu ukoliko to nije predviđeno i uplaćeno prema cenovniku kao mogućnost dodatne usluge i doplate. Organizator putovanja će
putnicima odrediti bilo koje sedište i sprat u autobusu, bez obzira na eventualno usmeno date napomene. Naknadne izmene nisu moguce. Putnik će
prihvatiti sedište koje mu agencija dodeli. Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Organizator se ne obavezuje da će prevoz u
povratku izvršiti istim prevoznim sredstvom i na istim sedištima kao u odlasku. U slučaju nedovoljnog broja prijavljanih putnika agencija zadržava
pravo da pojedine polaske organizuje u saradnji sa drugom agencijom ili manjim prevoznim sredstvom od autobusa. Prenos prtljaga od autobusa do
smeštajnog objekta nije obaveza Organizatora putovanja. Autobus po dolasku u letovalište staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Putnici su
dužni svoj prtljag preneti do smeštaja.
 Maloletna lica koja putuju samostalno ili sa pratiocima, za izlazak iz države neophodna je saglasnost oba roditelja roditelja koji ne putuje sa
maloletnim licem) da pomenuto lice može preći granicu samostalno ili sa punoletnim pratiocem, overena kod notara.

Podeli: