DOČEK NOVE GODINE U MILANU

Program putovanja:

DOČEK NOVE GODINE U MILANU
ITALIJA – ŠVAJCARSKA
/5 DANA AUTOBUSOM-2 NOĆENJA/

 

1.DAN, KRALJEVO
Polazak iz Kraljeva, autobusko stajaliste na Keju oko 14h. Vreme polaska se moze promeniti u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima. Putnici ce biti obavešteni o svim detaljima dva dana pre puta. Nastavak put ka Beogradu (ulazak putnika na parking Sava Centra). Noćnja voznja preko Hrvatske i Slovenije radi obavljanja carinskih formalnosti.
2.DAN-MILANO
Jutarnja vožnja preko pokrajina Frulji-Đulija i Veneto ka Lombardiji. Dolazak u MILANO u ranim popodnevnim satima. Po dolasku sledi panoramsko razgledanje: stadion „Đuzepe Meaca“ u četvrti San Siro, park Sempione sa Trijumfalnom kapijom. Dolazak u istorijski centar grada i polazak u pešački obilazak uz razgledanje: zamak Sforca – nekadašnje sedište Milanskog vojvodstva, da Vinčijev most, Opera La Skala – jedna od najčuvenijih operskih kuća na svetu, Galerija Vitorio Emanele – nadkriveni tržni centar, Duomo – čuvena Milanska Katedrala, remek-delo gotske umetnosti… Slobodno vreme za individualne aktivnosti i pripremu za docek Nove godine u nekom od restorana ili na trgu. Noćenje
3.DAN-MILANO-TRŽNI CENTAR SARAVALE-ĐENOVA (fakultativno)
Kasni doručak.. Slobodno vreme za indovodualne aktivnosti, ili polazak na fakultativni izlet. Odlazak do SERAVALE, najvećeg „Outlet“ šoping centra u Italiji. Slobodno vreme za šoping. Odlazak do ĐENOVE, najveće
luke Italije i prestonice pokrajine Ligurija. Po dolasku, sledi organizovano razgledanje grada: trg Ferari sa bronzanom fontanom, Kolumbova kuća, Porta Soprana, Duždeva palata, katedrala San Lorenco, palata Sv. Đorđa. Čuvena Palazzo Ducale, odnosno Duždeva palata, nalazi se na trgu Piazza De Ferrari. Ovde se nekada nalazila rezidencija Ďenovljanskih duždeva, a danas se u palati nalaze muzeji i arhiv. Najpopularniji je Muzej džeza, a tu su i kafe, knjižara i restorani. Povratak u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti I reprizu Nove godine u nekom od restorana ili na trgu. Noćenje.
4.DAN-MILANO-LUGANO (fakultativno)-SRBIJA
Doručak. Napustanje hotela. Slobodno vreme, ili polazak na celodnevni fakultativni izlet. Dolazak u LUGANO. Lugano je grad sa dugom istorijom i tradicijom. Ovaj prostor je bio naseljen još u paristoriji. U vreme starog Rima naselje nije imalo veći značaj, ali se tokom srednjeg veka veoma brzo razvijalo. Lugano je status grada dobio 1209. godine, a u okvir Švajcarske Konfederacije ulazi 1513. U vreme Napoleonovih ratova u njega ulazi francuska vojska, da bi nakon toga bio vraćen Konfederaciji. Tokom devetnaestog veka započinje moderan razvoj Lugana, i taj trend traje i danas. Odlazak do trga Reforme. Slobodno vreme za šetnju Gradskim parkom i uživanje u fantastičnom ambijentu grada. Polazak za Komo. Vožnja duž obale najlepšeg jezera Evrope. Lepotama jezera Komo su se istim žarom divili i slavni romanopisci Gistav Flober i Ernest Hemingvej, kao i pesnici Vordsvort, Bajron ili Šeli koji ga je nazvao „najlepšim mestom na svetu, nečim što nadmašuje sve njegovo dotadašnje poimanje lepote.“ Usputni obilazak gradića KOMO. Šetnja uz razgledanje grada: Trg i katedrala Duomo iz 14. veka, hram Alesandra Volte, najpoznatijeg žitelja Koma. U popodnevnim casovima polazak za Srbiju.
5. DAN, KRALJEVO
Dolazak u Kraljevo u jutarnjim časovima, sve u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa

 • autobuski prevoz na navedenoj relaciji ( audio, A/C)
 •  smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom /švedski sto- u Milanu
 •  obilaske prema programu putovanja
 •  usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,
 •  troškove organizacije putovanja
 •  fakultativne izlete i ulaznice,
 •  međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji )
 •  individualni troškovi
 •  boravišna taksa (plaćanje na recepciji)

POPUSTI ZA DECU :
* Dete od 6 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20€ ,ima svoje mesto u autobusu, I sopstveni ležaj
* Deca do 6 godina , u pratnji dve punoplative osobe , u zajedničkom ležaju, plaćaju 40 €, (cenu karte).

DOPLATE ZA SEDISTA I JEDNOKREVETNU SOBU:
* Doplata za dodatno sedište u autobusu iznosi 50 € ISKLJUČIVO NA UPIT
* Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviĎena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. Svaki dodatni kofer se plaća 20 €.
* Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta za prva tri reda važi doplata 25 € ISKLJUČIVO NA UPIT
* Doplata za 1/1 sobu je 40 € ISKLJUČIVO NA UPIT

 • Izlet za jezero Komo i Lugano prema program 35 eura, cena za decu do 12 godina 20 eura
 • Izlet za Djenovu i trzni centar SERAVALE 30 eura, cena za decu do 12 godina 20 eura
  Paket izleta 60 eura, cena paketa za decu 40 eura

 

NAPOMENA
* U slučaju zatvaranja granica ili uvoĊenja obaveznog PCR testa, uplaćen novac se vraća u celosti.
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
* Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa.
* Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično)
* Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
* U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena , izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
* VAŽNO OBAVEŠTENJE : PASOŠI DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI PUTUJU U ITALIJU I SVAJCARSKU MORAJU IMATI ROK VAŽENJA MINIMUM 3 MESECI OD DANA IZLASKA SA TERITORIJE ITALIJE .
* ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podreĎeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje meĎuputnicima i osećaj kolektivizma.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Podeli: