Beč Avionom

Program putovanja:

DAN 1. Niš- Beč

Sastanak grupe  na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu, dva časa pre leta. Prijava za let za Beč. Direktan let za Beč.

Po sletanju transfer do hotela. Slobodno vreme ili fakultativni razgled grada sa vodičem: Ring, Trg Marije Terezije, dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Svetog Stefana. Slobodno vreme za individulana razgledanja, šoping….Individualni povratak u hotel, javnim gradskim prevozom. Noćenje.

DAN 2. DAN 4. Beč

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izleti za Prater i Dunavski toranj, dvorac  Šenbrun, dvorac Belvedere, izlet za Grinzig…..Individualni povratak u hotel, javnim gradskim prevozom. Noćenje.

DAN 4. Beč – Niš

Rani doručak (ili doručak paket).  Napuštanje hotela. Transfer putnika do aerodroma. Prijava za let za Niš. Poletanje aviona 08.25h.Sletanje na aerodrom u Nišu u 09.50h. Kraj programa.

DAN 4. Beč za putnike na programu 4 noćenja

Doručak. Slobodno vreme za obilazak muzeja, šoping, ili organizaciju nekih od izleta u Beču. Individualni povratak u hotel, javnim gradskim prevozom. Noćenje.

DAN 5. Beč za putnike na programu 4 noćenja

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska. Transfer do aerodroma . Let za Niš u 17.45h. Sletanje u Niš u 19.15h. Kraj programa.

 • Aranžman obuhvata:* Avioprevoz Niš – Beč- Niš sa ručnim prtljagom (40x25x20),* transfer od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma,* 3 ili 4 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3***  u širem centru Beča, zavisno od izabranog programa,* usluge asistencije prestavnika i lokalne agencije, po potrebi,
 • Aranžman ne obuhvata: * međunarodno putno zdravstvenio osiguranje,* fakultativne izlet sa vodičem, Šenbrun, Prater, Grinzig, razgled grada sa vodičem…* usluge lokalnog vodiča van fakultataivnih aktivnosti,* transfer do i od aeodroma Konstantin Veliki (moguć uz doplatu, zavisno od broja putnika)

  * uslugu parkinga auta na aerodromu, za goste van Niša,koji dolaze autom do aerodroma (na upit),

  * doplate za prtljag (veliki kabinski 35€, bagaž 20kg 55€, cene važe samo prilikom rezervacije i promenjive su)

  * ostale usluge ovim programom ne pomenute

 • Obaveza je putnika da se upozna sa Opštim uslovima organizatora i avioprevoznika
 • Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Za ulazak u Austriju- neophodno je imati jedan od dva (2) uslova :

-potvrdu o vakcinaciji nekom od sledećih vakcina  BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm,

  Sinovac (i to maximalno 360 dana od prve doze) ili

-dokaz o preležanm COVID19 (ne stariji od 180 dana), odnosno zeleni sertifikat,

 • Putnik je u obavezi da pratiti aktuelne mere putovanja na zvaničnom portalu Ministarstva inostranih poslova Srbije,
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Fakultativni izleti su organizovani za minimum 20 putnika, u slučaju manjeg broja, putniku može biti ponuđena korigovana cena. Izleti su organizovani autobusom, sa vodičem na srpskom jeziku, panoramski obilazak bez predviđenog ulaska u objekte, muzeje, galerije, već je ulaz organizovan za zainteresoven u pauzi za razgledanje,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Obavezno proverite važnost vaših putnih isprava.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Austriji, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza

Podeli: