Bosanske piramide – izlet

Program putovanja:

Termini 08.10. / 19.11.

B E O G R A D – V I S O K O – B O S A N S K E    P I R A M I D E – T U N E L I    R A V N E

 

Polazak autobusa iz Beograda  je sa dogovorenog mesta u 00:30h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska).  Noćna vožnja kroz Srbiju prema mestu Visoko sa usputnim pauzama zbog odmora.

Kratka pauza u Sarajevu a zatim oldazak do Bosanskih Piramida i tunela Ravne. Ovo je najveći svetski kompleks prirodnih piramidalnih građevina. Otkrivene su slučajno, kada je čuveni arheolog i antropolog dr.sci. Semir Osmanagić dolazeći u muzej u mestu Visoko, primetio čudan oblik brda koje liče na piramide. On je brdo Visočica nazvao Bosanskom “Piramidom Sunca” (sa visinom od 220 metara, veća je od Keopsove piramide), a brdo Plješevica postalo je “Piramida Meseca” (190 metara). Dolinu piramida čine i “Piramida Zmaja” (Buci) od 90 metara, uzvišenja “Hrama Majke Zemlje” (Krstač) i “Piramida Ljubavi” (Cemerac).

Istraživanje podzemnog lavirinta “Ravne”, koji obuhvata mrežu podzemnih tunela i prostorija. Može se reći da pravu vrednost tunela čine visoke koncentracije negativnih jona i originalna Šumanova rezonanca od 7.83Hz. Joni omogućavaju telu da se psihički i fizički revitalizuje, zbog čega je napravljen izolovani prostor u kome je posetiocima dozvoljen boravak u cilju poboljšanja zdravlja.

Posetioci takođe mogu boraviti u posebnim energetsko-potentnim tačkama, Mega – keramičkom bloku K2, kao i u lekovitoj prostoriji sa najvećom koncentracijom negativnih jona. Temperatura u tunelima ne prelazi 12 stepeni, tako da ne zaboravite da ponesete jaknu.

Obilazak arheoloških iskopina na severnoj strani “Piramide Sunca”.

Slobodno vreme za šetnju po uređenom šumskom predelu Ravne 2, na kome su smeštene platforme za jogu i meditaciju, koncertna bina sa prirodnim amfiteatrom, kameni geometrijski krugovi, megalitni blokovi, park kugli, spiralni vrt i mnogi drugi neobični sadržaji, koji Vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim.

Polazak sa dogovorenog mesta oko 18 h za Beograd Dolazak u  Beograd  u kasnim večernjim časovima. (Kraj usluga)

  • prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
  • obilaske prema programu
  • usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
  • troškove organizacije putovanja
  • individualne troškove
  • međunarodno putno osiguranje (374 RSD po osobi)
  • ulaznice i fakultativne izlete Bosanske piramide – podzemni lavirint Ravne i Bosanska piramida Sunca (severna strana) – 15€

Mogući polazak iz Rume, Šapca i Loznice.

Bosanske piramide – podzemni lavirint Ravne i Bosanska piramida Sunca (severna strana) – 15€ – plaća se vodiču u autobusu

Podeli: