Albanija je definisana na površini od 28.748 km² i nalazi se na Balkanskom poluostrvu u južnoj i jugoistočnoj Evropi. Graniči se sa Crnom Gorom na severozapadu, Srbijom na severoistoku, Republikom Makedonijom na istoku i Grčkom na jugoistoku i jugu. Njena obala je usmerena na Jadransko more na severozapadu i Jonsko more na jugozapadu u Sredozemnom moru.

Zemlja se nalazi uglavnom između geografskih širina 42° i 39° i dužine 21° i 19°. Najsevernija tačka je Vermoš na 42° 35′ 34″ severne geografske širine; najjužnija je Konispolj na 39° 40′ 0″ severne geografske širine; najzapadnija tačka je ostrvo Sazan na 19° 16′ 50″ istočne geografske dužine, a najistočnija je Vrbnik na 21° 1′ 26″ istočne geografske dužine. Najviša tačka zemlje je planina Korab na 2.764 metra iznad Jadrana. Najniža tačka je Jadransko more na 0 m. Udaljenost od istoka do zapada je samo 148 km, dok je od severa do juga oko 340 km.

Za malu zemlju, veći deo Albanije se uzdiže u planine i brda koja se protežu u različitim smerovima duž cele zemlje. Najrasprostranjeniji planinski lanci su Prokletije na severu, planine Korab na istoku, planine Pind na jugoistoku, planine Ceraunijan na jugozapadu i planine Skanderbeg u centru.

Jedna od najznačajnijih karakteristika zemlje je prisustvo brojnih značajnih jezera. Skadarsko jezero je najveće jezero u južnoj Evropi i nalazi se na severozapadu. Na jugoistoku se uzdiže Ohridsko jezero koje je jedno od najstarijih kontinuirano postojećih jezera na svetu. Još južnije prostiru se Veliko i Malo Prespansko jezero koje spadaju u najviše pozicionirana jezera na Balkanu.

Reke nastaju uglavnom na istoku Albanije i ispuštaju se u Jadransko more na zapadu. Najduža reka u zemlji, merena od ušća do izvora, verovatno je Drim koji počinje na ušću svoja dva izvora, Crnog i Belog Drima. Iako je posebno zabrinjavajuće, Vojuša predstavlja jedan od poslednjih nedirnutih velikih rečnih sistema u Evropi.

Albanija