Majorka turske obale ili Alanja nalazi se na jugoistoku mediteranske obale. Od Antalije je udaljena 135 kilometara istočno. Smeštena je na malom poluostrvu koje izlazi na Sredozemno more i nalazi se ispod planinskog venca Taurus. U Alanji vlada sredozemna klima, a mesto je okruženo šumama crnog bora, kedra i drugog zimzelenog rastinja što stvara dosta prijatnu atmosferu u samom gradu.

 

Alanja (tur. Alanya), ranije Alije, je turistički grad koji se nalazi Turskoj u vilajetu Antalija u Sredozemnom regionu Turske, udaljen 166 km or Antalije. Na južnijoj obali Turske, oblast sa gradom i naseljenim mestima obuhvata 1.598,51 km² kao i 248.286 stanovnika (98.627 u gradu) po popisu iz 2010.

Alanja se nalazi na malom poluostrvu koje izlazi na Sredozemno more i nalazi se ispod planinskog venca Taurus. Zbog tih prirodno taktičkih prednosti, Alanja je bila regionska odbrana svih velikih carstava koji su izlazili na Sredozemno more, uključujući Ptolemejsko kraljevstvo, Seleukidsko carstvo, Rimsko carstvo, Vizantijsko carstvo, Osmanlijsko carstvo i Tursku pod Seldžucima. Alanjin veliki politički značaj je nastao u srednjem veku, kada je Alanja bila teritorija Ikonijskog sultanata pod vladavinom Kajkubada prvog, pod kome grad i nosi ime. Njegova zidarska kampanja sačinjava dosta spomenika i zidina u Alanji kao što su Kizil kula-Crvena kula, Tersane i Alanjski zamak

Alanja se nalazi na malom poluostrvu koje izlazi na Sredozemno more i nalazi se ispod planinskog venca Taurus. Zbog tih prirodno taktičkih prednosti, Alanja je bila regionska odbrana svih velikih carstava koji su izlazili na Sredozemno more, uključujući Ptolemejsko kraljevstvo, Seleukidsko carstvo, Rimsko carstvo, Vizantijsko carstvo, Osmanlijsko carstvo i Tursku pod Seldžucima. Alanjin veliki politički značaj je nastao u srednjem veku, kada je Alanja bila teritorija Ikonijskog sultanata pod vladavinom Kajkubada prvog, pod kome grad i nosi ime. Njegova zidarska kampanja sačinjava dosta spomenika i zidina u Alanji kao što su Kizil kula-Crvena kula, Tersane i Alanjski zamak