Skandinavija je velika regija u severnoj Evropi okružena Baltičkim, Severnim i Norveškim morem. Prostire se na 1 258 060 kvadratnih kilometara i pripada Norveškoj, Švedskoj i Danskoj. U širi pojam Skandinavije mogu se ubrajati i Finska, Island, Farska ostrva i Grenland. Skandinavija izlazi na Atlantski okean i ima najrazuđeniju obalu na svetu koju čini mnoštvo frojdova, a od većih zaliva tu je Botnički. Od moreuza poznati su Skegerak i Kategat i Danski prolaz između Grenlanda.