Grad Valona se nalazi u istoimenoj oblasti u Albaniji, na obali Jonskog mora. On je druga luka po veličini, odmah posle Drača. Od Tirane je udaljen 135 kilometara, a od Italije 72 kilometara. Poslednjih par godina Valona je dosta napredovala kada je o turizmu reč, a osim toga grad je i važan trgovački centar i centar tekstilne industrije.