I more i kultura Sveta Gora i Solun

Program putovanja:

Polazak: 21. maj / 23. septembar

Dan 1-2 Beograd – Polihrono

Polazak iz Beograda u 18.00. Noćna vožnja. Dolazak u Polihrono u jutarnjim satima.Smeštaj u apartmanima.

Dan 3 –8 Boravak u Polihronu /  smeštaj – najam apartmana

Izleti koji su uključeni u cenu: br.1 Sveta Gora i 2. Solun

1.Izlet za Svetu Goru.Dolazak autobusom u Uranopolis.Vožnja brodom oko Atosa ( ulazi u cenu) ca 3 sata,poseta Hilandarskom metohu i Stagiri.

2.Izlet za Solun. Razgledanje Soluna. Poseta srpskom vojničkom groblju na Zeitinliku

Dan 9 -10 Polihrono – Beograd . U Beograd se stize dan kasnije u jutarnjim satima.

  • Autobuski prevoz do Polihrona /  T/R,
  • smeštaj u studio apartmanima – budget ( 7 noćenja),
  • izlet za Svetu Goru ( vožnja brodom oko Atosa uključena u cenu),
  • izlet za Solun,
  • vodič ,
  • troškovi organizacije putovanja.
  • boravišna taksa,
  • eventualne ulaznice ,
  • medjunarodno  zdravstveno osiguranje,
  • troškovi konzumacije pića I hrane.

 Doplata za 1 /1 studio/app : + 50% na cenu 1 / 2.

Za ovaj aranžman ne postoji mogućnost odbitka za sopstveni prevoz.

Konektivni transfer odnosi se na polaske van Beograda, koji nisu usputni autobusu.

Cenovnik transfera do Beograda

GradCena
OdrasliDeca
Subotica30002000
Kikinda20001500
Novi Sad1300900
Zrenjanin1300900
Pančevo1000700
Ruma1300900
Šabac1300900
S. Mitrovica1300900
Valjevo20001500

Cene su izražene u dinarima

Raspored sedenja u autobusu je odredjen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju želju da odaberu sedište, podnose zahtev  i uplaćuju dodatnih 1000 dinara prilikom prijave za aranžman.

Podeli: