Italijanski grad Peruđa smešten je u regiji Umbrija koja se nalazi severoistočno od regije Lazio. Zauzima centralni deo popularne „čizme“, odnosno Apenina. Poznata je kao jedan od gradova koji je najviše doprineo razvoju renesanse. Grad se nalazi na brdsko-planinskom terenu, na visini od oko 500 metara. Klima je sredozemna, a nekoliko kilometara od grada protiče reka Tibar.