Siviri je selo u zapadnoj Kasandrei koje se nalazi 9km daleko od Kalitee . Sagrađeno je u obliku amfiteatra duž peščane obale. Tokom letnjih meseci, kao i svako drugo priobalno selo na Halkidikiju a naročito na prvom prstu , puno je stranih i grčkih turista koji ovde dolaze da bi se kupali i degustirali specijalitete u ribljim tavernama kraj mora.