Drač je jedan od najstarijih gradova Albanije. Ovaj grad-luka nalazi se na obali Jadranskog mora, na oko 33 kilometara zapadno od glavnog grada Tirane. Osim što je najveća albanska luka Drač je i glavni turistički centar. U njemu živi oko 215.000 stanovnika. Dosta se razlikuje od ostalih albanskih gradova zbog konstantnog progresa kada je o turizmu reč. Do 1920. godine Drac je bio glavni grad Albanije.

Jedan od najstarijih gradova u ovom delu Evrope pominje se još u 7. veku pre nove ere kada ga je rimski pesnik Katulus nazvao Jadranskom tavernom. U srednjem veku grad je pripadao Vizantiji, a kasnije su ga zauzeli Mlečani. Grad je pao pod Turcima 1501. godine i vekovima je bio najveća luka u evropskom delu Osmanskog carstva.

Amfiteatar u Draču je veliki rimski amfiteatar koji je izgrađen u 2. veku u vreme vladavine rimskog cara Trajana. Nalazi se u samom centru grada i samo je jedan njegov deo iznad zemlje. Ovaj amfiteatar je jedan od najvećih na Balkanu i mogao je da primi 20.000 ljudi, a korišćen je do 4. veka. Amfiteatar ima eliptičan oblik sa arenom koja je visoka 20 metara. Unutar njega nalazi se kapela s mozaikom.

Najveći muzej u Draču je Arheološki. Osnovan je 1951. godine. Muzej se nalazi u blizini gradske plaže i severno od njega nalaze se vizantijski zidovi iz 6. veka koji su izgrađeni nakon invazije Vizogota 481. godine. Muzej se može pohvaliti impozantnom kolekcijom od 3204 artefakata. Najznačajniji predmeti koji se čuvaju u muzeju su rimske pogrebne skele i zbirka minijaturnih figura Venere. Pored njega još možete posetiti i Istorijski muzej.