Bugarska (bug. Bъlgariя, tr. Bǎlgariya), zvanično Republika Bugarska (bug. Republika Bъlgariя, tr. Republika Bǎlgariya), država je u jugoistočnoj Evropi. Graniči se sa Rumunijom na severu, Srbijom i Severnom Makedonijom na zapadu, Grčkom i Turskom na jugu i Crnim morem na istoku. Sa teritorijom od 110.994 km2 (42.855 sq mi), Bugarska je 16. po redu najvećih evropskih država. Prema proceni Nacionalnog instituta za statistiku iz 2022. godine Republika Bugarska ima 6.447.710 stanovnika.

Organizovane preistorijske kulture su počele da se razvijaju na trenutnim bugarskim zemljištima tokom neolita. U antici, ovde su živeli Tračani, Grci, Persijanci, Kelti, Rimljani, Goti, Alani i Huni. Nastanak ujedinjene bugarske države datira od osnivanja Prvog bugarskog carstva 681. godine, koja je dominirala Balkanom i delovala kao slovenski kulturni centar tokom srednjeg veka. Sa padom Drugog bugarskog carstva 1396, njegove teritorije su bile pod turskom vlašću skoro pet vekova.

Države sa kojima se Bugarska graniči su: Rumunija, Turska, Grčka, Severna Makedonija i Srbija. Površina države iznosi 110.993,6 km².

Bugarska se nalazi na važnom prometnom pravcu koji dolinom reke Marice povezuje srednju Evropu sa Malom Azijom i Bliskim istokom.

Prometno značenje ima i granična reka Dunav kojom se izvoze poljoprivredne sirovine, a važna je i za dobijanje energije.
Bugarska je reljefno raznolik prostor. Okosnicu čini Marica sa svojom dolinom (Trakija). Oko Marice prostire se Gornjotrakijska nizija (nazivaju je i Maričkom nizijom). Nizija je ograničena Rodopima i Balkanom, a prostire na dužini od oko 200 km i širini 40-70 km. Tu su plodne obradive površine na kojima, uz maritimne klimatske uticaje sa Egejskog mora, uspevaju različite kulture (duvan, pamuk, povrće, pirinač, vinova loza, žitarice). Ovo je i najgušće naseljeno područje Bugarske.