Jerusalim je smešten između Sredozemnog i Mrtvog mora, na Judejskim brdima Palestine. Nalazi se na nadmorskoj visini od oko 730 metara. Glavni je grad Izraela, a okružen je dolinama, uglavnom pustinjskim reljefom. Tri velike doline su Kidron, Hinom i Tipoeon. Većinu stanovništva čine Jevreji, a ima i palestinskih Arapa. U gradu postoji 1204 sinagoga, 158 crkava i 73 džamije. Administrativni jezici su hebrejski i arapski.

Jerusalim je za Jevreje sveti grad, Davidov grad i mesto Solomonovog hrama. U njemu je poreklo i centar jevrejske nacije. Najinteresantniji deo grada je Stari grad u kome su skoncentrisani svi istorijski, religiozni i kulturni spomenici.

Jedna od glavnih atrakcija je Hram planina ili Al Haram Al Šarif. Pozlaćena kupola je simbol grada i ovaj hram je sveto mesto za Jevreje, Hrišćane i Muslimane. Velika stena je mesto na kojem je Avram doveo na žrtvu Isaka, a u Prvom hramu se nalazi Kovčeg saveza u koje se prema Bibliji nalazi Deset božjih zapovesti. Na istom mestu gde i veliki hram nalaze se džamija Al Aksda i Islamski muzej.

Najsvetije hrišćansko mesto u Jerusalimu je crkva Svetog groba koja se nalazi na mestu Hristovog raspeća, sahrane i uskrsnuća. Crkva sadrži Kalepu Golgote, tri krsta na mestu gde je Isus razapet i sam grob koji se nalazi na mestu gde je položen i sa koga je vaskrsao.