Jerusalim je smešten između Sredozemnog i Mrtvog mora, na Judejskim brdima Palestine. Nalazi se na nadmorskoj visini od oko 730 metara. Glavni je grad Izraela, a okružen je dolinama, uglavnom pustinjskim reljefom. Tri velike doline su Kidron, Hinom i Tipoeon. Većinu stanovništva čine Jevreji, a ima i palestinskih Arapa. U gradu postoji 1204 sinagoga, 158 crkava i 73 džamije. Administrativni jezici su hebrejski i arapski.