Na jugu Mađarske, u središtu Panonske nizije, nalazi se Segedin, najsunčaniji grad u Mađarskoj. Četvrti po veličini grad u ovoj zemlji nalazi se na obe obale reke Tise. U istoriji je bio pod vlašću Turaka, kasnije jedan njegov deo pripadao je Rumuniji, a jedan Srbiji. Danas je Segedin jedan od glavnih gradova Mađarske i moderan univerzitetski centar čiji se univerzitet smatra jednim od sto najboljih u Evropi.