Grad Trst nalazi se u najsevernijem delu Jadranskog mora, na granici Italije sa Slovenijom. On je glavni grad autonomne pokrajine Friuli Venezia Giuila. Na području Trsta susretale su se germanska, latinska i slovenska kultura, a zbog pogodnog položaja Trst je u 19. veku bio jedna od najvažnijih gradova ovog dela Evrope. Glavni trg u Trstu je Piazza Unita d Italia i poznat je po prelepim zgradama iz 19. veka. Nekada se ovaj trg zvao Piazza Grande. Kuća pobede ili II Faro della Vittoria je delo arhitekte Arduina Berlama.