Glavni grad Grčke, prelepa Atina, jedna je od najstarijih i najpoznatijih svetskih metropola. U Antičkom dobu Atina je bila centar edukacije, kulture, nauke, kolevka filozofije i umetnosti i moćan grad-država. Danas je veličanstvena metropola koja je od svoje prošlosti sačuvala ono najbolje, a urbanizacija nije previše uticala na njen mediteranski šarm po kome je prepoznatljiva.