Rimini je jedno od najpopularnijih italijanskih odmarališta na obali Jadranskog mora. Poznat je pod nazivom Mali Rim i nalazi se u pokrajini Emilija – Romanja. Rimini, jedini grad ove pokrajine koji se nalazi na moru, smešten je u ravničarskom području i kroz njega protiču reke Marečija i Auza koje se ulivaju u more.