Bar je moderan grad koji se svakim danom sve više širi. Ovaj lučki grad poznat je po lepim sređenim zelenim površinama, dobrom noćnom provodu i prelepim plažama.

O istoriji grada najviše svedoči Stari grad. Reč je o tvrđavi koja je više vekova bila centar ovog mesta. U blizini se nalazi i stara maslina, drvo koje je staro 2000 godina. Nalazi se u mestu Mirovica, u starom delu Bara. U ovom starom delu nalaze se ostaci mnogobrojnih crkava: sačuvani su temelji romanogotske katedrale Svetog Đorđa iz 11. veka, dve gotske crkve, crkva Svete Katarine i Svete Venerande. Iz turskog perioda sačuvane su barutana i amam. U zapadnom delu grada nalaze se ruševine crkve Svetog Nikole za koju se smatra da je podignuta u 13. veku, a da je graditeljica bila Jelena Anžujska, žena srpskog kralja Uroša.

Dvorac Kralja Nikole je izgrađen 1885. godine na samoj morskoj obali. Sastoji se od velikog dvorca, malog dvorca, kapele, stražarnica i zimske bašte, a 1910. godine dozidana je i velika plesna sala. U sklopu dvorca nalazi se park sa velikim brojem mediteranskog bilja. U blizini dvorca nalazio se i drveni gat na kome su pristizali brodovi i jahte. Danas je ovaj dvorac Zavičajni muzej.

U blizini Bara se nalaze i ostaci srednjovekovnog grada Nehaja koji je podignut u 15. veku. Udaljen je 10 kilometara severozapadno od Bara i nalazi se na visini od 225 metara. Prvi put se pominje 1542. godine i smatra se da su ga izgradili Mlečani. U samom gradu nalazi se crkva Svetog Dimitrija iz 13. veka, sa pravoslavnim i katoličkim oltarom. Ova crkva starija je od samog utvrđenja.

Nedaleko od grada se nalaze i mnogi manastiri. Ostaci manastira Bogorodice Ratačke iz 11. veka nalaze se na morskoj obali, na kraju rta Ratac. Manastir Gornji Brčeli nalazi se u istoimenom selu. Osnovao ga je početkom 18. veka vladika Danilo kao svoju zimsku rezidenciju.