Albanija i njen glavni grad Tirana osnovan 1614. godine, a prestonicom je proglašena 1920. godine. Osnovali su je Turci i pre sadašnjeg naziva nosila je ime Tehran. Kroz grad protiče reka Išer i manja reka Tirana. Tiranu je 1614. godine osnovao osmanski general Sulejman paša koji je na mestu današnjeg grada izgradio džamiju, pekaru i tursko kupatilo. U čast svoje pobede kod Teherana u tadašnjoj Persiji grad je nazvao Tehran. Od tada grad se jako brzo razvijao u industrijski i kulturni centar, ali i vodeće turističko mesto u Albaniji. U svojoj istoriji grad je bio pod okupacijom Italijana, do 1944. godine kada je potpala pod vlašću Nemačke.

Drač je jedan od najstarijih gradova Albanije. Ovaj grad-luka nalazi se na obali Jadranskog mora, na oko 33 kilometara zapadno od glavnog grada Tirane. Osim što je najveća albanska luka Drač je i glavni turistički centar. U njemu živi oko 215.000 stanovnika. Dosta se razlikuje od ostalih albanskih gradova zbog konstantnog progresa kada je o turizmu reč. Do 1920. godine Drač je bio glavni grad Albanije.

Grad Berat je deo UNESCO svetske baštine i poznat i kao muzej na otvorenom koji na najbolji način oslikava istoriju Albanije. Naziv grada, Berat, preveden na balkanske jezike znači “beo grad”, a ovaj grad nekada je nosio naziv Beligrad, vrlo slično imenu srpske prestonice…..Albanija….