Grac je drugi po veličini grad u Austriji i poznat je još pod imenom Gradac. Nalazi se u jugoistočnom delu države. Grac je upravno, privredno i kulturno središte pokrajine Štajerske i ima oko 250,000 stanovnika. Poznat je po starom gradskom jezgru, jednim od najočuvanijih u srednjoj Evropi, zbog čega je od 1999. godine pod zaštitom UNESCA. Grac je i univerzitetski grad. Klima u Gracu je umereno kontinentalna sa uticajem blage klime sa obližnjih Alpa. Prvi tragovi naseljavanja ovog područja datiraju iz praistorije, a tek sa dolaskom Južnih Slovena ovde se obrazuje stalno naselje.