Drač je jedan od najstarijih gradova Albanije. Ovaj grad-luka nalazi se na obali Jadranskog mora, na oko 33 kilometara zapadno od glavnog grada Tirane. Osim što je najveća albanska luka, Drač je i glavni turistički centar. U njemu živi oko 215.000 stanovnika. Dosta se razlikuje od ostalih albanskih gradova zbog konstantnog progresa kada je o turizmu reč.