Jedna od najmanjih evropskih država koja se nalazi u njenom jugistočnom delu. Zemlja je planinskih vrhova, plodnih ravnica i velikih jezera. Brojni istorijski i srednjovekovni spomenici i lokaliteti dokazuju dugu istoriju na ovim prostorima. Područje pod UNESCO-vom zaštitom – Ohrid, tri nacionalna parka Pelister, Mavrovo i Galicica kao i pećine i vodopadi nude mnogo aktivnosti koje Severna Makedonija nudi kada su u pitanju prirodni resursi.

Glavni turistički centri su grad Ohrid i Ohridsko jezero i glavni grad Skoplje, a tu si i manji gradovi: Kruševo, Bitola, Prilep, Veles. Važnije turističke regije su dolina Vardara, putevi vina i vinogradarstva po kojima se izdvajaju mesta: Kavadarci i Negotino. Interesantni arheološki lokaliteti iz rimskog doba su Skupi, Stobi i Herakleja s ostacima podnih mozaika, antičkih stupova i kipova.

Severna Makedonija je zemlja tradicije gde najveći utisak ostavljaju domaćini svojom pesmom, igrom, nošnjom, običajima i folklorom. Severna Makedonija iako nema izlaz na more, ima turističke potencijale, zahvaljujući planinama i očuvanoj prirodi, kao i tri nacionalna parka.

Kristalno bistre vode Ohridskog jezera i kvalitetni smeštaj čine ovaj grad magnetom za turiste tokom leta, ali i tokom proleća. Tada se mali Ohrid, sa svojim kaldrmama i slikovitim crkvama, pretvara u živahno mesto prepuno zabave. Grad u kome se prožimaju prošlost i sadašnjost.

Šetajući se starim gradom, videćete desetine što velikih, što malih crkava, i one stvarno svojom lepotom predstavljaju glavno obeležje Ohrida. Na samom vrhu grada se nalazi prastara Samuilova tvrđava, a u samom Ohridu se nalazi crkva Sv. Jovan Kaneo, koja se nalazi na sasečenoj steni, na samom kraju starog grada. Tu je pogled na jezero poseban, a posebne su i ribice plašice, koje žive samo u Ohridskom jezeru, i od čijih se krljušti prave poznati ohridski biseri. Treba biti vrlo oprezan i uvek tražiti sertifikat, a stogodišnju tradiciju izrade imaju porodice Filev i Talev.