Potrebna dokumenta za put u Grčku

Naše preporuke pre polaska na put u Grčku i potrebna dokumenta za putovanje

  

Grčka je već godinama najpopularnije letnje odmaralište za Srbe. Skoro svaki drugi naš turista odlazi u zemlju koju zapljuskuju Jonsko, Kritsko, Egejsko i Sredozemno more.

Saobraćajna dokumenta i Vaše sredstvo prevoza

Prilikom ulaska u Makedoniju i Grčku potrebna Vam je međunarodna vozačka dozvola koju izdaje AMSS, a košta 2.000 dinara i traje tri godine. Dozvola za upotrebu tuđeg vozila je 1.500 dinara. Dokumenti koji su Vam potrebni su saobraćajna dozvola, lična karta vlasnika i Vaš pasoš.

Pre polaska na put, trebalo bi da proverite svoj auto, jer popravke u stranoj zemlji itekako više koštaju. Osnovne funkcije Vašeg automoblila proverite sami, ostatak funkcija prepustite stručnom licu, na tehničkom pregledu koji košta od 800 d0 4000 dinara.

Od Beograda do graničnog prelaza Preševo Vas čeka 390 km, što je otprilike četiri i po sata vožnje. Dozvoljena brzina na auto-putu ka Nišu je 120 km/h, ali zbog (ne)kvaliteta kolovoza preporučujemo manju brzinu. Radovi na putu usporiće Vas na potezu Vranje-Preševo, u mestima Panevlje, Prevalac, Mazarać i Bresnica, a i signalizacija za preusmerenje nije baš najjasnija, pa pazite da ne zalutate. Između Pečenjevca i Preševa ima i odrona, dok u Grdeličkoj klisuri dobro pazite ako pretičete jer su incidenti česti. Noćna vožnja u ovom delu nije preporučena.

Prelazak u Makedoniju dostupan je u Preševu, a čekaćete oko pola sata (jako promenljiva činjenica). Rezervna opcija je Prohor Pčinjski; skrenite desetak kilometara pre Preševa. Čekanja praktično nema, ali je put dalji i krivudaviji.

 

Pošto pređete u Makedoniju, na prvoj benziskoj pumpi natočite gorivo jer je jeftinije nego kod nas i u Grčkoj. Poželjno je da zamenite desetak evra za denare da biste imali za drumarinu u oba pravca. Možete platiti i evrima, ali Vam kusur vraćaju u makedonskoj valuti. Plaćanje karticom je teoretski moguće, ali su aparati neretko u kvaru.

Za Makedoniju Vam treba i “zeleni karton”. U AMSS ponesite polisu obaveznog osiguranja, saobraćajnu dozvolu i 2.000 dinara.

U Makedoniji striktno, kao i na ostatku puta, poštujte saobraćajna ograničenja, izbegavajte prekršaje. Ukoliko napravite prestup, oduzeće Vam pasoš i sve ostalo dok kaznu ne platite u pošti ili banci, tako da ne možete da nastavite put. Na putevima naših južnih suseda obavezna su upaljena svetla, kao i protivpožarni (PP) aparat za vozila na gas. Deo puta do Grčke je magistralnog karaktera, iako kvalitetom liči na auto-put. Prekoračite li ograničenje, čeka Vas kazna visine do 300 evra.

Ulazak u Grčku moguć je na dva mesta. Prometniji Evzoni oduzeće Vam do 45 minuta, a ujutro, kada se menja smena, može da potraje i dvostruko duže. Istočnije od Evzonija je Dojran na kome gužvi nema. Ovaj prelaz je prečica za put do Tasosa, ali ne i za odlazak na Halkidiki.

Potrebno je da pomerite časovnik jedan sat unapred, jer je u Grčkoj druga vremenska zona.

U slučaju da Vas zaustave organi reda, nikako ne izlazite iz vozila, osim ako se to od Vas zatraži.

Takođe, ne parkirajte na mestima za invalide i ne koristite mobilni telefon tokom vožnje.

U zemlji Grka PP aparat je obavezan za sve tipove vozila, kao i međunarodna dozvola. Putarina se plaća na naplatnim rampama, a iznosi od 70 centi do 2 evra. Od granice do Halkidikija nema naplate jer nema ni auto-puta, ali je ima na pravcu ka prestonici Atini.

Potrebna dokumenta

Pre polaska na put obavezno proverite da li imate sva potrebna dokumenta:
• važeći pasoš
• vizirani pasoš, ukoliko nameravate da ostanete u Grčkoj duže od 90 dana
• da li imate druga dokumenta koja Vam mogu zatražiti pogranični organi naše države, države kroz koju ste u tranzitu ili države u koju putujete.
Potrebna dokumenta koja Vam mogu zatražiti granični službenici:
Uredbom Vlade Republike Srbije od 02.06.2011. godine propisano je da granična policija Republike Srbije može, prilikom putovanja naših državljana u inostranstvo, pored važećeg biometrijskog pasoša, tražiti na uvid i druga potrebna dokumenta:

• potvrdu o rezervaciji hotela ili vaučer turističke agencije (ne važi za putnike koji idu autobuskim prevozom u organizaciji turističke agencije);

• ukoliko nemate potvrdu o rezervaciji hotela ili vaučer turističke agencije, trebalo bi da imate pozivno pismo privatnog ili pravnog lica u inostranstvu;

• putno zdravstveno osiguranje;

• povratnu prevoznu kartu (ukoliko ne putujete u organizaciji turističke agencije);

• overenu saglasnost roditelja za prelazak maloletnog deteta preko granice sa jednim od roditelja ili sa trećim licem.

Ista ta dokumenta mogu Vam zatražiti na uvid i pogranični organi Grčke.
Preporučujemo da pre polaska na put:
• fotokopirate prvu stranicu pasoša i lične karte, kao i da ne držite sva dokumenta na jednom mestu (ovo može biti važno ukoliko se desi da izgubite pasoš ili budete pokradeni)
• da obavezno uzmete putno zdravstveno osiguranje za period ukupnog planiranog boravka u inostranstvu (ovo je posebno značajno ukoliko dođe do povređivanja ili potrebe da Vam se ukaže hitna medicinska zaštita)
• da imate uz sebe telefonske brojeve i email adresu konzularnog predstavništva Republike Srbije, najbližeg destinaciji na kojoj boravite.

Potrebna dokumenta za vozače:

Pored gore navedenih dokumenata, ukoliko planirate put za Grčku svojim automobilom, potrebno je da imate sledeća dokumenta:
• saobraćajnu dozvolu koja se podrazumeva,
• vozačku dozvolu Republike Srbije na novom obrascu (ukoliko je nemate, obavezna je međunarodna vozačka dozvola),
• zeleni karton (ukoliko idete kroz Makedoniju),
• ukoliko Vi niste vlasnik vozila sa kojim putujete ili je vozilo pod lizingom, morate imati međunarodno ovlašćenje – dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu, koju vadite u Auto moto savezu uz obavezno prisustvo vlasnika vozila i cena ovlašćenja je 1.500 dinara, a važnost ovlašćenja je godinu dana.

Skrećemo pažnju da ulazak u šengenski prostor svakako neće biti odobren licima koja predstavljaju opasnost za javni red i mir, javno zdravlje i unutrašnju bezbednost, kao i licima koja se po bilo kom osnovu nalaze na listama zabrane ulaska u neku od zemalja članica Šengena.

Putno zdravstveno osiguranje:

Polisa o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključena pre odlaska na putovanje.
• Putno zdravstveno osiguranje traje isključivo za vreme trajanja boravka u inostranstvu, povratkom u zemlju osiguranje prestaje da važi.
• Prilikom kupovine polise raspitajte se da li postoje minimalna ograničenja troškova koje biste morali sami da platite, odnosno da li postoje usluge koje sami plaćate pa Vam osiguravajuća kuća refundira troškove po povratku u Srbiju, kao npr. kod nekih osiguravajućih kuća, iznos do 50 eura ili 100 eura morate sami da platite i refundira Vam se po povratku.
• Prilikom kupovine polise raspitajte se koje sve medicinske usluge pokriva polisa.
• Obavezno sačuvajte originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi refundacije troškova po povratku u zemlju.

 

 

Pasoš:

Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu. Pasoš mora da važi najmanje 3 meseca nakon planiranog datuma napuštanja teritorije Grčke. Za državljane Republike Srbije, koji poseduju crveni biometrijski pasoš nije potrebna viza za Grčku za boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci. Ukoliko neko putuje iz drugih razloga sa namerom da u Grčkoj boravi duže od 90 dana, potrebno je da pre putovanja dobije posebnu vizu. Savetujemo putnicima da prilikom ulaska u Grčku provere da li su im grčki pogranični organi stavili pečat o ulasku u pasoš, kako ne bi imali problem prilikom izlaska iz Grčke.
Preporučujemo da fotokopirate prvu stranicu pasoša, kao i da ne držite sva dokumenta na jednom mestu, što može biti od velike važnosti ako se desi gubitak pasoša ili krađa. Ukoliko se to desi odmah obavestite lokalnu policiju u mestu gde boravite i zatražite potvrdu da ste prijavili gubitak ili krađu dokumenta. Takvu potvrdu Vam policijski organi neće izdati ukoliko ne znate broj pasoša, lične karte ili vozačke dozvole i iz tog razloga je poželjno da imate fotokopiju dokumenta kod sebe ili da znate broj pasoša. Potom je neophodno obraćanje diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Srbije od kojih se dobija putni list – dokument koji važi isključivo za povratak u Srbiju.

Brojevi naše ambasade u Atini: +30210/777-43-44, +30210/777-43-55, +30210/747-23-60
E-mail: [email protected]  i  [email protected]
Brojevi našeg konzulata u Solunu: +302310/244-265, +302310/244-266, +302310/244-267

Obavezno proverite datum važenja pasoša kod dece, jer se oni izdaju na znatno kraći vremenski period.

 

 

Zeleni karton

Zeleni karton je međunarodna karta osiguranja motornih vozila, kojom Vam je obezbeđeno osiguravajuće pokriće za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete izazvati svojim vozilom u inostranstvu.
Zeleni karton Vam nije potreban za ulazak u zemlje članice Evropske unije, kao ni za Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru i Crnu Goru.
Zemlje za koje Vam treba zeleni karton su Makedonija, Bosna i Hercegovina, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Albanija, Tunis i Maroko.

To znači da na putu do Grčke, zelena karta Vam je potrebna za prolazak kroz Makedoniju, gde pogranična policija obavezno kontroliše da li imate isti, dok Vam za Grčku nije potreban.

Sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeći biometrijski pasoš kao i potpisanu i overenu saglasnost roditelja.

Za one koji automobilom putuju za Grčku važi da nam više nije potrebna međunarodna vozačka dozvola, uz posedovanje vozačke dozvole R. Srbije na novom obrascu.

 

 

 


 

Pogledajte našu kompletnu ponudu za Grčku Leto

Podeli:
Pregledano 21796 puta