Upoznavanje Republike Italije– Opšte informacije

 

Poreklo imena

Postoji nekoliko teorija o nastanku naziva Italija. Prva teorija vezana je za Penelopu koja se nakon Odisejeve smrti preudala za Telegona, Odisejevog sina. Njih dvoje dobili su sina Itala. Južni deo Apeninskog poluostrva dobio je ime po njemu, a kasnije se to ime proširilo na čitavo poluostrvo. Drugi izvori tvrde da je Italija dobila ime po Italskim narodima, podgrupi Indoevropskih naroda koji su govorili italske jezike, npr Latini, Oski i Umbri.

 

 

Geografski položaj

Republika Italija je država na jugu Evrope, poluostrvo u Mediteranskom moru. Italija je pomorska mediteranska zemlja i granice na moru obuhvataju ¾ dužine svih njenih granica. Ima 6660 kilometara obale i nijedna tačka na njenom kopnu nije udaljena od mora više od 100 kilometara. Jedina kopnena granica Italije je na severu, gde se graniči sa Francuskom, Švajcarskom, Austrijom i Slovenijom. Sa ostalih strana je zapljuskuju Jadransko more na severoistoku, Jonsko more na jugoistoku, Tirensko na jugozapadu i Ligursko more na severozapadu. Površina Italije iznosi 301.323 kvadratnih kilometara i sastoji se iz tri dela. Prvi deo obuhvata celo Apeninsko poluostrvo sa Sicilijom i Sardinijom. Drugi deo obuhvata niziju u porečju reke Po i treći deo je alpski prostor sve do razvođa. Osim Italije, na Apeninskom poluostrvu nalaze se i San Marino i Vatikan.

 

 

U geološkom smislu Italija je mlado kopno koje je konačan oblik dobilo u kasnom tercijaru i kvartaru. Na poluostrvu ima vulkanskog reljefa i kraških oblika. Apeninskom poluostrvu pripadaju i ostrva Sicilija, Sardinija i Korzika, koja pripada Francuskoj. Alpi zatvaraju severni deo Italije, južno je Padska nizija, a na poluostrvu su Apenini čiji se venac prostire duž celog poluostrva i na severozapadu se spaja sa Alpima, koji polukružno zatvaraju Italiju na severu.

Klima

Klima Italije je vlažna i varira od hladne u najvišim delovima Alpa i Apenina do suptropske duž obale Ligurskog mora. U primorskim delovima Ligurije i većim delom poluostrva južno od Firence vlada klasična mediteranska klima. Veći deo severnih oblasti oko Torina, Milana i Bolonje ima kontinentalnu klimu. Prosečna godišnja temperatura se kreće od 11 stepeni do 19 stepeni. U Padskoj niziji iznosi 13 stepeni, na Siciliji oko 18 stepeni. Klima Lombardijske nizije je kontinentalna koju odlikuju topla leta i oštre zime.

Stanovništvo

U Italiji danas živi oko 59 miliona stanovnika. Gustina naseljenosti je vrlo neravnomerna, a prosečna iznosi oko 192 stanovnika po kvadratnom kilometru. Velikom gustinom naseljenosti ističu se industrijska područja severne Italije, poljoprivredno razvijena Padska nizija i ligurska i jadranska obala, Kampanija i severna Sicilija. Retko naseljena područja su alpski, apeninski i ostrvski planinski krajevi, delovi Toskane i Sardinije.

Religija

Najveći procenat stanovnika Italije su katolici, čak 80,2% i Katolička crkva je tradicionalno veoma jaka u Italiji. Kada je reč o ostalim religijama oko 230.000 stanovnika su Jehovini svedoci, oko 35.000 stanovnika su jevrejske veroispovesti, a ima i protestanata i muslimana.

Jezik

Italija je jezično homogena. Italijanski ili toskanski jezik je romanski jezik kojim govori oko 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Ostale manjine koje se delimično služe službenim jezicima su francuska manjina u regiji Valle dAosta, sardinski na Sardiniji, ladin u Dolomitima, furlanski u regiji Furlanija-Julijska Krajina. Govori se i hrvatski u tri sela u regiji Molise, katalonski u gradu Alghero na Sardiniji i albanski u selima regije Kalabrija i na Siciliji.

Statistika i opšte činjenice

Gustina naseljenosti: 192 stanovnika po km2.
Glavni jezici: italijanski (službeni), engleski, francuski.
Religija: katoličanstvo 80,2% (državna).

Klima: suptropska, mediteranska i kontinentalna (zavisno od dela zemlje).

Glavni grad: Rim (2.705.600)

Veći gradovi: Milano (1.369.231), Napulj (963.357), Torino (907.000), Đenova (678.771), Firenca (403.294).

Tip: parlamentarna republika.

Privreda: tekstilna industrija, hemijska industrija, metalska, elektronska, prehrambena, brodogradnja, turizam.

Glavni usevi: jabuka, masline, grožđe, voće, kukuruz, pšenica, šećerna repa.

Stočni fond: Gaje se goveda, svinje i ovce.

 

Finansije

Novčana jedinica: evro

 

Zdravstvo

Prosečni životni vek: 77 godina muškarci, 81 god. žene. 
Prirodni priraštaj: 0,2%.

 

Članstvo u međunarodnim organizacijama

UN, EU, NATO, OECD.

Glavne luke: La Specija, Livorno, Napulj, Palermo, Katanija, Bari, Kaljari, Mesina.

Civilni vazdušni saobraćaj: 230 zvanično upisanih aerodroma, dva od međunarodnog značaja. 

 

Međunarodni pozivni broj: ++ 39.
Vremenska zona: zimi UTC +1, +2 (CET, CEST).
Međunarodni aerodrom: Malpensa, Milano i Leonardo da Vinci, Rim.
Prosečna temperatura: zimi 8°C, leti 27°C.

Ambasada Italije u Srbiji:
Beograd, Birčaninova 11, Telefon 011/30-66-100

Ambasada Srbije u Italiji:
Rim, Via dei Monti Parioli 20, +39063211950

 

Pogledajte našu kompletnu ponudu za Italiju Leto

Podeli:
Pregledano 14139 puta