Hawthorn Suites by Wyndham 4*

Program putovanja:

5 dana / 4 noći,6 dana / 5 noći, 7 dana / 6 noći, 8 dana / 7 noći,  10 dana / 9 noći

1.dan › Beograd – Dubai ›
Poletanje aviona za Dubai u 14.00h (let FZ1746). Sletanje u Dubai u 21.00h. Transfer do hotela i smeštaj. Noćenje. 

2.- 4. / 5. / 6. / 7. / 9. dan › Dubai ›

Boravak u izabranom hotelu na bazi navedene usluge, vreme predviđeno za odmor, fakultativne izlete i druge aktivnosti.

 5./ 6. / 7. / 8. / 10. dan › Dubai – Beograd ›

Rani jutarnji transfer na aerodrom. Poletanje aviona za Beograd u 09.00h (let FZ1745). Sletanje u Beograd u 12.00h.

Molimo vas da proverite tačno vreme leta dva dana pre polaska na putovanje

 • Transfer aerodrom – hotel – aerodrom;
 • 4 / 5 / 6 / 7 / 9 noćenja u izabranom hotelu na bazi navedene usluge;
 • Povratnu avio kartu na relaciji Beograd -Dubai-Beograd kompanijom “FLY DUBAI” (direktan let)
 • Usluga licenciranog vodica na nasem jeziku po standardima Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje Dunav osiguranje (za državljane Republike Srbije) u iznosu osigurane sume od 15.000 EUR.
 • Aerodromsku taksu: oko 80 €;
 • Obroke i piće na navedenim letovima kompanije Fly Dubai
 • Boravišnu taksu na celoj teritoriji UAE (TOURISM DIRHAM, po odluci DTCM-a broj D/000/152/187 od 05.02.2014 ) hotelu na licu mesta (prilikom check in-a ili prilikom check out-a) i iznosi: hoteli 5* ili više 20 dirhama (20 DHS ≈ 4 EUR) po sobi* po noći / hoteli 4*/4*lux 15 dirhama (15 DHS ≈ 3 EUR) po sobi* po noći / – hoteli 3*/3*lux 10 dirhama (10 DHS ≈ 2 EUR) po sobi* po noći hoteli 2*/2*lux 10 dirhama (10 DHS ≈ 2 EUR) po sobi* po noći / *U slučaju suite ili apartmana sa više soba taska se plaća za svaku sobu prema gore navedenim kriterijumima
 • Ostale individualne troškove
 • Troškove rezervacije 45 € (nepovratni ) za polaske u septembru
 • POSEBNI USLOVI OTKAZA UGOVORA ZA ARANŽMAN:
 • U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju:
 • do 34 dana pre početka putovanja (od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana) – zadržava se 350 EUR po osobi (na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja)
 • od33 danado 21 dan pre početka putovanja (od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana) – zadržava se 75% ukupne cene aranžmana (na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja)
 • od 20 danapre početka putovanja do 1 dan(pre početka putovanja od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana), kao i na dan putovanja – zadržava se 100% od ukupne cene aranžmana (na ime troškova izdavanja avio karte i troškova smeštaja)
 • Svaka promena rezervacije po ovom cenovniku (imena ili prezimena putnika, datuma polaska na putovanje ili povratka sa putovanja, promena smeštajnog objekta kao i tipa i strukture sobe) smatra se otkazom aranžmana od strane putnika, i podleže troškovima po posebnim uslovima otkaza aranžmana ovog programa. Nova rezervacija će se vršiti po aktuelnim i objavljenim cenama koje važe na dan nove rezervacije.
 • Preporučujemo kupovinu osiguranja od otkaza putovanja. Mogućnost kupovine u agenciji.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze

Deca od 0-2 godine plaćaju 100€ i nemaju mesto u avionu
• Hotel Auris First Central je promenio ime u First Central Hotel Appartment, a usluga, lokacija, izgled hotela I tipovi soba su ostali isti kao I pre promene imena. Hoteli
u Dubaiju imaju kategorizaciju od 1* do 5*, dok Hotel Apartments imaju kategorizaciju STANDARD (odgovara kategorizaciji hotela 4*) i DELUXE (odgovara
kategorizaciji hotela 5*), a First Central Hotel Appartment ima kategorizaciju STANDARD, a po nasoj proceni odgovara hotelu kategorije 4*Lux;
• Hotel Class Hotel je tip smestaja Hotel Appartment. Hoteli u Dubaiju imaju kategorizaciju od 1* do 5*, dok Hotel Apartments imaju kategorizaciju STANDARD
(odgovara kategorizaciji hotela 4*), SUPERIOR (odgovara kategorizaciji hotela 4*Lux) i DELUXE (odgovara kategorizaciji hotela 5*), a Class Hotel je u procesu
dobijanja licence od strane DTCM, a imace kategorizaciju SUPERIOR.;
• Većina hotela ne prima dvoje odraslih i dvoje dece u jednu sobu, te se u tom slucaju vrši upit kod hotela
• Cena aranžmana zavisi od raspoloživosti mesta na najjeftinijoj klasi sedišta na letovima avio kompanije Fly Dubai u trenutku rezervacije
• Check in u hotelima je posle 14 h, a check out najkasnije do 12 h. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu van navedenog vremena iziskuje dodatna plaćanja koja se
vrše direktno na recepciji hotela
• Putnici ne mogu da traže umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova, kao i izostanak obroka zbog
izleta, ali se isti može zameniti “lanč paketom”
• Raspodelu soba vrši isljučivo osoblje recepcije hotela tako da svi dodatni zahtevi i želje se prosleđuju hotelu, ali organizator putovanja ne može da garantuje
ispunjenje, zagarantovana je samo usluga koja je naplaćena
• Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, zašta organizator ne snosi odgovornost. U hotelima koji uslugu
ishrane služe po principu švedskog stola (samoposluživanje) postoji mogućnost da se usled nedovoljnog broja gostiju, posluživanje izvrši na osnovu menija što se ne
smatra promenom aranžmana.
• Predstvanik organizatora putovanja je obavezan da dočeka i isprati putnike i vrši obilaske prema rasporedu
• U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, potrebno je da obavestite predstavnika agencije na prvom info sastanku ili telefonom a da se o tome
napravi zapisnik potpisan od strane putnika i predstavnika agenicje
• Fakultativne izlete organizuje lokalna turistička agencija, prijavljivanje i plaćanje izleta se vrši na licu mesta bez odgovornosti organizatora putovanja ili predstavnika
agencije za kvalitet i povoljnost cene
• Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
• Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se u katalogu koji je sastavni deo ovog programa, kao i na web sajtu www.wayout.rs
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
• Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta ili promene tarifa prevoznika. Agencija
zadržava pravo promene redosleda sadržaja programa usled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati.
• Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
• Preporučujemo kupovinu osiguranja od otkaza putovanja. Mogućnost kupovine u agenciji.

Podeli: