Budva 2023

 • AC
 • Peškiri
Aranžman uključuje:
 • Cena aranžmana obuhvata:
  1. 9 noćenja
  2. Prevoz na relaciji Beograd – Budva – Beograd turističkim autobusima
  3. Usluge predstavnika agencije na destinaciji
  4. Organizaciju putovanja u celini

   

Aranžman ne uključuje:
 • Cena aranžmana ne obuhvata:
  1. Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje 1500 rsd (ne uključuje rizik od Covid19). Osigurana suma 15 000 evra. Osiguranje se preporučuje za ulazak u inostrane zemlje, putnici sami snose odgovornost ako ne uzmu putno osiguranje ili na osnovu procene graničnih vlasti budu sprečeni da uđu na teritoriju istih. Uplata u agenciji.
  1. Fakultativne izlete na destinaciji i usluge koje nisu predviđene programom
  2. Individualne troškove putnika
  1. Boravišnu taksu 1.5e po noći po osobi (plaća se u agenciji)
Organizator puta: Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Special travel agency, licenca OTP 108/2021 Kat. A. Fun travel je ovlašćeni subagent

PROGRAM PUTOVANJA SA CENOVNIKOM BR. 1. OD 7. 2. 2022.:

1 DAN:  Beograd
Okupljanje grupe u večernjim satima, čekiranje svih neophodnih stvari i početak sa žurkom upoznavanja u busu. Vožnja kroz Srbiju i Crnu Goru.

2 – 10. DANBudva
Dolazak u Budvu (u zavisnosti od situacije na graničnim prelazima i putevima). Smeštaj u sobe. Tokom boravka u Budvi biće organizovani svakodnevni fakultativni programi: dnevne i noćne žurke u diskotekama i plažnim barovima. Pored zabave u samoj Budvi biće organizovani fakultativni obilasci plaža kao i odlazak na rafting na Tari. Biće ovo još jedno neverovatno putovanje koje ćete pamtiti do kraja života.

 1. 11. DAN:  Budva
  Napuštamo sobe u jutarnjim časovima i krećemo ka Srbiji. Vožnja kroz Crnu Goru uz usputne pauze za odmor i osveženje.

Nastavak putovanja do Srbije i dolazak u Beograd (u zavisnosti od situacije na graničnim prelazima i putevima).

 • NAPOMENE: U slučaju da grupa putnika koji putuju zajedno polaze iz različitih mesta, agencija ne može garantovati da će prevoz biti obavljen istim prevoznim sredstvom i da će sedeti zajedno. U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim prevoznim sredstvom sa dela puta do (ili sa) destinacije. Maloletna lica, ukoliko putuju sa nekim drugim odgovornim licem ili profesorom, moraju imati saglasnost roditelja, overenu kod nadležnog organa. Moguće je navesti željeni raspored sedenja u prevoznom sredstvu ali agencija ne može da garantuje da će takav raspored i biti ostvaren u zavisnosti od objektivnih okolnosti. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate.Postoji mogućnost da neki od sadržaja u okviru smeštaja trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim smeštajima su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve druge potrebe. Opisi usluga sadržani u programima putovanja su verodostojni, a ne i opis usluga na web sajtovima, usmeno izrečeni opisi od prodajnog osoblja kao i od strane subagenata.
Podeli: