Hotel Agape

  • TV
  • Wi-Fi
  • AC
  • Parking
Aranžman uključuje:
  • Smeštaj na bazi polupansiona u izabranoj smeštajnoj jedinici (doručak/večera-švedski sto) – cene su date po osobi u sobama 1/1 i 1/2, a po smeštajnoj jedinici u sobama 1/3 i apartmanima
  • Privatna hotelska plaža “Kraljevska plaža”, transfer do plaže, jedan komplet plažnog mobilijara (2 ležaljke i suncobran)
Aranžman ne uključuje:
  • Prevoz
  • BTO koja se plaća na licu mesta prema odluci Vlade Crne Gore, po osobi  dnevno iznosi 1.50Eur, deca od 2-12 godina plaćaju 0,50Eur, deca od 12-18 godina plaćaju 1,00Eur dnevno.
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA San Marco travel Licenca OTP 22/2023 A. TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.
Podeli: