Hotel Iberostar Slavija

Udaljenost od plaže: 250m

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
 • Bazen
 • Wellness
Aranžman uključuje:
 • smeštaj u hotelu na bazi izabrane usluge i broja dana
 • troškovi organizacije aranžmana
Aranžman ne uključuje:
 • troškovi prevoza
 • Boravišna taksa i  osiguranje nisu uračunati u cenu, iznosi 1.50 eura dnevno po osobi i plaća se u agenciji.  Deca do 12 godina plaćaju 0,50 eura, a od 12 do 18 godina plaćaju 1,00 eura
 • osiguranje
 • individualni troškovi i ekstra hotelski troškovi
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA Plt OTP 222/2021.A, TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.
INDIVIDUALNI PROGRAM PUTOVANJA: 
NAPOMENA: Aranžman obuhvata smeštaj na bazi  izabranog broja noći  sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00h). Sopstveni prevoz
1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu u određeni tip sobe prema uplaćenoj rezervaciji.
2. – poslednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 10:00 h.
Podeli: