HOTEL PERLA 4*

Udaljenost od plaže: 30m

  • TV
  • Wi-Fi
  • AC
  • Wellness
Aranžman uključuje:
  • cena obuhvata – PP (polupansion), korišćenje ležaljki i suncobrana na hotelskoj plaži, korišćenje spa zone, WIFI, boravišnu taksu i osiguranje.
Aranžman ne uključuje:
  • troškovi prevoza
  • individualni troškovi i ekstra hotelski troškovi
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA Plt Licenca OTP 222/2021. TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.
Sopstveni prevoz
1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu u određeni tip sobe prema uplaćenoj rezervaciji.
2. – poslednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 10:00 h.
NAPOMENA: Aranžman obuhvata smeštaj na bazi  izabranog broja noći  sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00h).
Podeli: