Vila Ksanti, Agia Marina

Udaljenost od plaže: 200m

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
Aranžman uključuje:
 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na relacijama navedenim u programu
 • najam izabranog smeštajana bazi 7 noćenja u vili Marija, Ksanti, Periklis ili Isidora u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima
 • razgledanja i obilaske po programu
 • troškove organizacije putovanja
 • usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja
 • brodske karte za trajekte
 • kartu za brod do ostrva Moni
 • Boravišnu taksu u Grčkoj, koja se naplaćuje od 1. januara 2018. godine
Aranžman ne uključuje:
 • Individualne troškove putnika
 • međunarodno putno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji)
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA DBR, Licenca OTP 154/2021 A. TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.

DAN 1.

BEOGRAD – GRČKA
Polazak u 12.00 časova iz Beograda (Ulica admirala Geprata 19). Vožnja kroz Srbiju, Severnu Makedoniju prema Grčkoj, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

DAN 2.

EGINA
Dolazak u luku Pirej u ranim jutarnjim časovima, odakle se trajektom stiže na ostrvo Egina. Odlazak u Agia Marinu, smeštaj od 14 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3.

EGINA
Odlazak u manastir Svetog Nektarija na Svetu Liturgiju. Obilazak manastirskog kompleksa i celivanje moštiju Svetog Nektarija. Potom, obilazak manastira Svete velikomučenice Katarine i celivanje njenih svetih moštiju i čudotvorne ikone Svetog Spiridona.Odlazak u manastir Svetog Mine. Povratak u Agia Marinu. Slobodno vreme. Noćenje. Povratak u Agia Marinu. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 4.

EGINA
Slobodan dan za individulane aktivnosti. Noćenje.

DAN 5.

EGINA
Odlazak do tradiconalnog ribarskog sela Perdika, na jugozapadnoj strani ostrva. Slobodno vreme do polaska brodića do susednog ostrva – zaliva Moni poznatog po prelepoj prirodi i svojim jedinim stanovnicima paunovima, divljim kozama i jelenima. Slobodno vreme do poslepodnevnog povratka za Agia Marinu. Noćenje.

DAN 6.

EGINA
Slobodan dan za individulane aktivnosti. Noćenje.

DAN 7.

EGINA
Slobodno prepodne. U poslepodnevnim satima odlazak do glavnog grada ostrava – Egine. Pešačko razgledanje grada, nekadašnje prestonice zemlje, zgrada prve Vlade, kuća Janisa Kapodistrijasa (prvog guvernera zemlje), odlazak do saborne crkve Uspenja Presvete Bogorodice… Povratak u Agia Marinu u poslepodnevnim satima. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 8.

EGINA
Slobodan dan za individulane aktivnosti. Noćenje.

DAN 9.

EGINA …
Napuštanje smeštaja do 9.00 časova. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Plovidba trajektom u Pirej. Noćna vožnja kroz Grčku i Severnu Makedoniju prema Srbiji.

DAN 10.

…BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima (kraj programa).

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14.00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 9.00 časova.
Opisi smeštajnih objekata su infrmativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnnih objekata organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Sva vremena u programu putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Kod autobuskog aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj. sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom sačinjavanja rasporeda sedenja, prvenstvo imaju stariji putnici, trudnice, porodice sa decom do 12 godina. Prvi red sedišta su službena sedišta, koji se, ako nema potrebe, ne izdaje putnicima.
Usled promene cene goriva na tržištu agencija „Agencija“ zadražava pravo da izmeni cenu aranžmana za određeni iznos
Dužina slobodnog vremena za individulane aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (dužine trajanja obilazaka, termina polazaka i sl.).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je isključivo pisani program putovanja, koji je istaknut u agenciji ili na zvaničnoj internet stranci agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granicama…).
Nosilac Ugovora o putovanju ili predstavnci grupe putnika u obavezi su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Maloletni putnici prillikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadelžnog konzulata o uslovima koji važe za tranzitnu ili odredišnu zemlju (vizni, zdravstveni i sl.) i da pre polaska na put u matičnoj zemlji urade putno zdravstveno osiguranje.

Podeli: