Vila Evangeli

Udaljenost od plaže: 10m

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
Aranžman uključuje:

PAKET ARANŽMAN  ( PREVOZ + SMEŠTAJ)

 • Prevoz autobusom visoke turističke klase ( TV, VIDEO, DVD, AC, WC; visokopodni ili dabldeker ) na relaciji Beograd – Vrasna – Beograd, boravak od 11 dana/10 noćenja/ sa uslugom najma u sobama, studijima ,
 • troškove organizacije putovanja,
 • usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera.

SMEŠTAJ  ( SOPSTVENI PREVOZ )

 • Smeštaj na destinaciji  Vrasna  boravak 10 noćenja/11 dana/ sa uslugom najma u sobama, studijima,appartmanima,duplexima,
 • usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera.
Aranžman ne uključuje:

PAKET ARANŽMAN  ( PREVOZ + SMEŠTAJ)

 • Individualne troškove,
 • međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • usluge koje nisu predviđene programom
 • održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu.
 • boravišnu taksu u Grčkoj

SMEŠTAJ  ( SOPSTVENI PREVOZ )

 • Individualne troškove,
 • prevoz do destinacije ,
 • međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • usluge koje nisu predviđene programom
 • održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu,
 • boravišnu taksu u Grčkoj
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe Opšti uslovi putovanja agencije Lui Travel, broj licence OTP 40/2020 – Kategorija licence A 40. Fun Travel je ovlašćeni subagent.

PROGRAM PUTOVANJA SOPSTVENI PREVOZ:

1.dan-10.dan: Dolazak u mesto odredišta / Nea Vrasna / smeštaj, boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje

11.dan: Nea Vrasna – napuštanje objekta u 9h po lokalnom vremenu . Kraj usluge .

Povratak u Srbiju po želji punika

PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUSKI PREVOZ:  

1.dan: Putovanje Beograd –-duž autoputa –  Nea Vrasnasastanak putnika na na parkingu pored direkcije ”Lasta”, pola sata pre predviđenog vremena polaska. Polazak autobusa u dogovoreno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;

2.dan – 11.dan: Nea Vrasna – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje;

12.dan: Nea Vrasna – napuštanje objekta, putovanje. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima;

13.dan: Beograd – dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 10h (u zavisnosti od uslova i vanrednih dešavanja na putu i na graničnim prelazima).

Napomena o prevozu: mogući polasci iz Novog Sada bez naknade ( putnici iz Novoga Sada se u Beogradu raspoređuju po autobusima)

Napomena o prevozu: mogući polasci iz Novog Sada bez naknade ( putnici iz Novoga Sada se u Beogradu raspoređuju po autobusima)

Polazak i dolazak autobusa: Datuma navedenog u tabeli; Povratak iz Nea Vrasne pretposlednjeg dana aranžmana u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika.

POPUSTI I DOPLATE NA PAKET ARANŽMAN  ( PREVOZ + SMEŠTAJ)

U slučaju spajanja smena aranžmana samo za drugu smenu se umanjuje za 15 € po osobi, osim za smene sa polaskom 29.05/08.06/06.09/16.09/26.09.2021.god., gde u slučaju spajanja smena nema umanjenja.

Spajanje TRI SMENE aražman samo za  treću smenu se umanjuje  za 15€ po osobi , osim za smene sa polaskom 29.05/08.06/06.09/16.09/26.09.2021.god., gde u slučaju spajanja smena nema umanjenja.

POPUSTI: Dete od 0 do 8 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaća 55 €, ima mesto u autobusu, smeštaj u zajedničkom ležaju. Dete od 0 do 10 godina koje koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust  od  20% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 65 €, osim za smene 29.05/08.06/18.06 – 06.09/16.09.2021., ima mesto u autobusu, smeštaj u pomoćnom ležaju. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od  0 do 8 godina može da koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 15% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 65€ osim za smene 29.05/08.06/18.06 – 06.09/16.09.2021.

DOPLATA ZA 1/1: S obzirom da ne postoje jednokrevetne smeštajne jedinice, ukoliko dvokrevetnu sobu ili  studio koristi jedna osoba, doplata iznosi 70 % na cenu ugovorenog aranžmana.

POPUSTI I DOPLATE NA SMEŠTAJ  ( SOPSTVENI PREVOZ )

U slučaju spajanja smena nema umanjenja.

POPUSTI: Dete od 0 do 8 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ide gratis  i ima smeštaj u zajedničkom ležaju. Dete od 0 do 10 godina koje koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust  od  20% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 65 €, osim za smene 30.05/09.06/19.06 – 07.09/17.09.2021., ima mesto u autobusu, smeštaj u pomoćnom ležaju. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od  0 do 8 godina može da koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 15% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 65€ osim za smene 30.05/09.06/19.06 /07.09/17.09.2021.

DOPLATA ZA 1/1: S obzirom da ne postoje jednokrevetne smeštajne jedinice, ukoliko dvokrevetnu sobu ili  studio koristi jedna osoba, doplata iznosi 70 % na cenu ugovorenog aranžmana

VAŽNE NAPOMENE: Cena objekta pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Putnici ulaze u očišćenu smeštajnu jedinicu, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima i sredstvima za higijenu. Pomoćni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika iz ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, a shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku. Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja tretiraće se kao otkaz putovanja. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu ukoliko to nije predviđeno cenovnikom i programom putovanja. Obaveza organizatora nije da vrši prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Zbog nastale situacije virusa Covid-19 putnici su u obavezi da se sami informišu o pravilima i potrebnoj dokumentaciji o ulasku u Grčku. Za informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost .Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti .

DIGITALNI ZELENI SERTIFIKAT

COVID 19  USLOVI ZA PUTOVANJE

PLF OBRAZAC

 

 

Podeli: