Hotel Marin Prinses

 • TV
 • AC
 • Bazen
 • Wellness
Aranžman uključuje:
 • Prevoz turističkim autobusom na relaciji Beograd-Kumburgaz-Beograd ( audio, video oprema, klima)  sedišta od 16 do 91 mesta
 • Smeštaj po osobi u izabranom hotelu, prema tabeli, na bazi 9, ili 7 noćenja
 • Troškovi organizacije putovanja
 • Licencirani pratilac grupe tokom prevoza autobusom na relaciji Beograd-Kumburgaz-Beograd
 • Servis – lokalne agencije u mestu boravka
Aranžman ne uključuje:
 • Troškovi međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja – 8 dana: 1.300,00 dinara
 • Troškovi međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja – 10 dana: 1.500.00 dinara
 • Troškovi fakultativnih izleta i poseta, koje organizujemo u saradnji sa lokalnom agencijom iz Turske
 • Individualni troškovi putnika
 • Osiguranje za slučaj odustajanja od ugovora o turističkom putovanju 1200,00 din.
Organizator puta: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Lavli Travel sastavni su deo ovog programa, Licenca OTP 81/2021 Kat. A Fun travel je ovlašćeni subagent

PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUSOM 12 dana/9 noći

1.dan BEOGRAD-KUMBURGAZ
Sastanak putnika na parkingu u blizini  Hyatt-a. Predviđeno vreme polaska iz Beograda je oko 19.00 časova. Dva dana pre putovanja šaljemo SMS obaveštenje sa tačnim mestom i vremenom polaska. Polazak je dan ranije u odnosu na datume u tabeli. Vožnja kroz Srbiju preko Bugarske,  sa kraćim usputnim pauzama do Kumburgazea.

2 – 11. dan KUMBURGAZ
Dolazak u Kumburgaz u jutarnjim /prepodnevnim časovima. Slobodno vreme i smeštaj u hotel  od 14 časova (po lokalnom vremenu) u zavisnosti kada sobe budu spremne.

11. dan  KUMBURGAZ-
BEOGRAD
Napuštanje soba do 09:00h časova (po lokalnom vremenu). Slobodno vreme do polaska autobusa za Srbiju. Planirano vreme polaska autobusa posle odjave iz hotela (po lokalnom vremenu). Jutro na dan polaska, dobićete obaveštnje. Povratak može biti I u popodnevnim satima o čemu će svi putnici biti blagovremeno obavešteni.Vožnja kroz Tursku i Bugarsku, sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.
Dolazak u Beograd kasnim večernjim satima odnosno ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUSOM 10 dana/7 noći

1.dan BEOGRAD-KUMBURGAZ
Sastanak putnika na parkingu u blizini  Hyatt-a. Predviđeno vreme polaska iz Beograda je oko 19.00 časova. Dva dana pre putovanja šaljemo SMS obaveštenje sa tačnim mestom i vremenom polaska. Polazak je dan ranije u odnosu na datume u tabeli. Vožnja kroz Srbiju preko Bugarske,  sa kraćim usputnim pauzama do Kumburgaza.

2 – 09. dan KUMBURGAZ

Dolazak u Kumburgaz u jutarnjim /prepodnevnim časovima. Slobodno vreme i smeštaj u hotel  od 14 časova (po lokalnom vremenu) u zavisnosti kada sobe budu spremne.

08/09. dan  KUMBURGAZ
BEOGRAD
Napuštanje soba do 09:00h časova (po lokalnom vremenu). Slobodno vreme do polaska autobusa za Srbiju. Planirano vreme polaska autobusa posle odjave iz hotela (po lokalnom vremenu). Obavestenje o povratku bice istaknuto na oglasnoj tabli hotela, dan ranije. Povratak može biti I u popodnevnim satima o čemu će svi putnici biti blagovremeno obavešteni. Vožnja kroz Tursku i Bugarsku, sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.
Dolazak u Beograd kasnim večernjim satima odnosno ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

DOPLATE I POPUSTI ZA PREVOZ AUTOBUSOM:

 • U slučaju spajanja dve uzastopne smene, cena aranžmana se umanjuje za 30 evra po osobi.

POPUSTI ZA SOPSTVENI PREVOZ :

 • U slučaju da se koristi sopstveni prevoz, cena se umanjuje za 30 evra po osobi,

NAPOMENE:

 • Raspored sedenja se pravi prema redosledu prijave.
 • Doplata željenog sedišta 20 eura
 • Doplata dodatnog sedišta 80 eura

POPUSTI I DOPLATE ZA SMEŠTAJ:

 • Dete od 0-5,99 godina, u zajedničkom ležaju sa dve odrasle osobe, ima GRATIS smeštaj, plaća cenu prevoza 80 EUR, ima svoje sedište u autobusu.
 • Popusti za dvoje dece sa 2 odrasle osobe ili 1 odrasla osoba radi se na upit

DOPLATE I POPUSTI ZA PREVOZ AUTOBUSOM:

 • U slučaju spajanja dve uzastopne smene, cena aranžmana se umanjuje za 30 evra po osobi.

POPUSTI ZA SOPSTVENI PREVOZ :

 • U slučaju da se koristi sopstveni prevoz, cena se umanjuje za 30 evra po osobi,

NAPOMENE:

 • Raspored sedenja se pravi prema redosledu prijave.
 • Doplata željenog sedišta 20 eura
 • Doplata dodatnog sedišta 80 eura

Osiguranje od otkaza turističkog aranžmana- Dopunski rizik osiguranja od odustajanja od turističkog putovanja – otkaza putovanja, može da se ugovori samo ukoliko je osiguranik ugovorio turističko putovanje I  zdravstevno putno osiguranje   i o tome dostavio dokaz prilikom zaključenja ugovora o osiguranju. Ugovaranje ovog rizika vrši se na dan zaključenja ugovora o turističkom putovanju ili najkasnije 3 dana nakon zaključenja ugovora o turističkom putovanju, pri čemu je neophodno da je do početka turističkog putovanja preostalo najmanje 15 dana. Suma osiguranja je iznos koji predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača u slučaju otkaza putovanja od strane osiguranika i mora biti navedena u ugovoru o osiguranju.Suma osiguranja jednaka je ceni turističkog putovanja koje je osiguranik ugovorio i za koje je sa osiguravačem zaključio ugovor o osiguranju, a najviše do iznosa od 2.000 evra po osiguraniku u dinarskoj protivvrednosti, odnosno najviše do iznosa od 5.000 evra po ugovorenom turističkom putovanju/aranžmanu, za sva lica, u slučaju da je zaključeno porodično osiguranje, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan likvidacije odštetnog zahteva.Ugovarač osiguranja je dužan da premiju plati na dan ugovaranja osiguranja.

Podeli: