Hotel Acem

Udaljenost od plaže: 30m

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
 • Bazen
 • Lift
Aranžman uključuje:
 •  smeštaj na bazi 10 noćenja, u izabranom hotelu, prema izabranoj usluzi
 • prevoz autobusom turističke klase, na relacijama navedenim u programu putovanja
 • usluge licenciranog pratioca grupe
 • usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji
 • troškove organizacije i realizacije aranžmana
Aranžman ne uključuje:
 •  međunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) cena po osobi dnevno: 1,5 € (odrasle osobe od 18 – 70 god);  1 € (deca od 6 meseci – 18 god);  3 € (starije osobe od 71 – 83 god.)
 • od 01.01.2023. u Turskoj je uvedena boravišna taksa.

– Boravišna taksa, u hotelima u Kušadasiju, se plaća na licu mesta, osim u hotelima gde je na cenovnicima drugačije naznačeno, tj. uključeno u cenu.

– Boravišna taksa, u hotelima u Sarimsakliju, je uključena u cenu

Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA OkT Licenca OTP 105/2021. TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.

PROGRAM PUTOVANJA TURSKA – KUŠADASI / SARIMSAKLI – autobuski prevoz

 

1. Dan – Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Kuće Cveća. Tačno vreme i mesto polaska autobusa proveriti 2 dana pre putovanja. Noćna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku prema Turskoj.

2. Dan – Dolazak u Kušadasi / Sarimsakli. Smeštaj u hotel.

3. – 11. Dan – Boravak na bazi 10 noćenja u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge.

12. Dan – Napuštanje hotela. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju. Za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije. Noćna vožnja kroz Tursku i Bugarsku prema Srbiji.

13.Dan – Dolazak u Beograd.

PREVOZ:

• u slučaju dodatnog sedišta – upit u agenciji

• u slučaju sopstvenog prevoza za Kušadasi, cena paket aranžmana se umanjuje za 45 € po plativoj osobi

• u slučaju sopstvenog prevoza za Sarimsakli, cena paket aranžmana se umanjuje za 40 € po plativoj osobi

• za putnike koji putuju sopstvenim prevozom, vaučer se izdaje u agenciji 7 dana pre polaska na put

 

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

•  NOVI SAD  – doplata 20€ po osobi (povratna karta)

NAPOMENE :
* Ukoliko jedna odrasla osoba putuje sama sa detetom do 12 godina, računa se cena dva paketa u standard sobi sa umanjenjem od 15€.
* Tokom Jula i Avgusta meseca nije moguća rezervacija jednokrevetne sobe
Podeli: