Sarajevo sa polaskom iz Beograda

Program putovanja:

1.Dan: Polazak  oko 23:55h sa parkinga u blizini Sava Centra. Noćna vožnja autobusom kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama radi odmora.
2.Dan: Dolazak u Sarajevo u jutarnjim satima i fakultativno panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativni odlazak na Vrelo Bosne. U kasnim popodnevnim satima

• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)

• usluge turističkog pratioca grupe tokom putovanja,
• agencijske uslugeAranžman ne obuhvata:

• putno osiguranje

• Individualne troškove
• Fakultativni izlet:
– Vrela Bosne – 10 eura (sa uračunatom ulaznicom)
– obilazak grada – 5 eura

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

• Fakultativni izlet:
– Vrela Bosne – 10 eura (sa uračunatom ulaznicom)
– obilazak grada – 5 eura
Podeli: