Republika Malta je gusto naseljena ostrvska država u središtu Mediterana. Smeštena je južno od Sicilije, istočno od Tunisa i severno od Libije. Glavni grad Malte je Valeta – utvrđenje, tvrđava prepuna spomenika krstaške istorije, palata i crkava, koje je u XVI veku osnovao, Žan De La Vale. Glavna letovališta su: Sliema, St. Džulijans, Kavra, Buđiba i Meliha.