ApartHotel Polaris Inn

Udaljenost od gondole: 600m

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
 • Bazen
 • Parking
Aranžman uključuje:
 •  8 dana / 7 noći u izabranom hotelu / iz tabele
 •  usluge predstavnika i organizaciju putova
 •  individualne troškove
 •  troškove rezervacije
Aranžman ne uključuje:
 • autobuski prevoz
 • zdravstveno osiguranje putnika
 •  individualne troškove
 • usluge koje nisu predvidjene programom putovanja
 • ski pas
Organizator puta: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Alma Holidays, Licenca OTP 627/2010. Fun travel je ovlašćeni subagent

 

NAPOMENA za ski pakete:

 • Sve rezervacije za ski pakete moraju se izvršiti pismeno. Za ski pakete je neophodno prijaviti se ili poslati najavu i izvršiti uplatu, najkasnije 14 dana pre početka aranžmana. Prlikom rezervacije ski pass-a neophodno je da stranke u agenciji uplate depozit u iznosu od 400 din za karticu ski pass-a. Stranke mogu povratiti depozit u iznosu od 5 leva kada vrate karticu ski pass-a na automatu u glavnoj zgradi gondole nakon isteka ski pass-a.
 • Način plaćanja ski paketa: 30 % prilikom rezervacije, ostatak od 70 % najkasnije 14 dana pre početka korišćenja ski paketa. Ukoliko se kompletan ski paket ne uplati do krajnjeg roka, smatra se da je klijent odustao od istog.

 

Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja ranog booking-a vaţe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranţmana. Svaka promena (ime,
prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i sliĉno) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno vaţećeg cenovnika. Uslovi vaţe za sve
hotele.
– Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum roĎenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta
naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
– Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost
doplate. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan,
putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih
usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti
opravdano očekivane i zahtevane.
– U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00 h
– Specijalni zahtevi (pogled na planinu, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) – agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje
njihovo dobijanje. Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.
– Navodi o sadržaju odreĎenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji
hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i
slično.)
– Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.
– U nekim hotelima u Bugarskoj se plaća parking – agencija ne može uticati na cenu parkinga, isto tako nije moguće izvršiti rezervaciju istog. Cenu i raspoloživost
parking mesta odreĎuje hotel na licu mesta.

Podeli: