Hotel Bansko

Udaljenost od gondole: 800m

 • TV
 • Wi-Fi
 • Bazen
 • Parking
 • Lift
 • Wellness
Aranžman uključuje:
 • Boravak u izabranom hotelu na bazi 7 polupansiona
 • Upotrebu: bazena, saune i fitnes centra
 • Organizaciju putovanja
 • Pratioca grupe  u autobusu.
Aranžman ne uključuje:
 • Upotrebu: masaže, stonog tenisa, bilijara i ostalih sadržaja hotela koji nisu navedeni pod stavkom Aranžman obuhvata
 • Autobuski prevoz.
 • Ski pass
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u t.a „Duga travel“ )
 • Fakultativne izlete
 • Individualne troškove (mini bar, telefon, parking).
Organizator puta: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Duga travel i YUTA-e i sastavni deo ovog programa Licenca OTP br. 204/2010. Fun travel je ovlašćeni subagent

U pripremi…

 • Uslovi vezani za rani buking: Rezervacija za rani buking važe samo za osnovnu cenu hotela. Popust se ne odnosi na doplate (PP, AI, BT…). Svaka izmena – imena putnika, promena hotela, termina boravka smatraće se kao nova rezervacija i biće urađena shodno trenutno važećim uslovima ranog bukinga.
 • Kategorizacija hotela je izvršena prema bugarskim nacionalnim standardima.
 • Cene hotelskog  apartmanskog smeštaja zavisi od njegovog kvaliteta i lokacije.
 • Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela i apartmana trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, za šta organizator ne snosi odgovornost. Hotel zadržava pravo izmene pojedinih stavki na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
 • U hotelima se peškiri menjaju 2 puta u toku smene. Kvalitet, količina i raznovrsnost hrane zavisi od kategorije i cene hotela. U velikom broju bugarskih hotela kupatila su opremljena tušem sa slivnikom bez tuš kabine.
 • Ishrana je na bazi švedskog stola. Napomena: U slučaju manjeg broja gostiju, na početku ili na kraju sezone, hotel zadržava pravo da za večeru bude izbor dva jela.
 • Ulazak u sobe i apartmane prvog dana boravka je posle 14.00 h a napuštanje je poslednjeg dana boravka do 10.00 h ujutru.
Podeli: