Izrael Sretenje

Program putovanja:

IZRAEL – SRETENJE U SVETOJ ZEMLJI

8 dana – polazak 13.februara 2023, povratak 20. februara 2023.

Tel Aviv – Jerusalim – Vitlejem – Manastiri Judeje – reka Jordan – Jerihon – Mrtvo more

DAN 1. ponedeljak/13.02/ TEL AVIV -JERUSALIM

Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla, let za Tel Aviv sa presedanjem preko Soluna ili raniji transfer do obližnjeg aerodroma (Budimpešta, Sofija, Solun) i direktan let za Tel Aviv. Po sletanju transfer do Vitlejema. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 2. utorak,/ 14.02/ VITLEJEM – MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE – PASTIRSKO POLJE

Doručak. Nastavak programa odlaskom u obližnji pravoslavni manastir, podignut u Pastirskom polju gde anđeli najaviše rođenje Bogomladenca Hrista. Pauza u prodavnicama suvenira gde se ručno izrađuju proizvodi od maslinovog drveta i sedefa. Obilazak Manastira Judejske pustine- Sv.Teodosija i Sv.Save Osvećenog, gde je Sveti Sava dobio i doneo patericu, kao i ikonu Bogorodice Trojeručice. Odlazak u crkvu Hristovog rođenja, obilazak Vitlejemske pećine. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

SRETENJE GOSPODNJE

DAN 3. sreda/ 15.02/ VITLEJEM – JERUSALIM

Doručak (ili doručak za poneti). Odlazak na prazničnu liturgiju u Jerusalim. Nastavak obilaska i poklonjenja svetinjama Hrama Vaskrsenja (Grob Gospodnji, Ploča Miropomazanja, Golgota…). Pauza u hrišćanskom kvartu, mogućnost kupovine suvenira i pauza za osveženje. Odlazak na Maslinsku Goru i obilazak manastira Vaznesenja Gospodnjeg, i vidikovca odakle se pruža najlepši pogled na Jerusalim. Spuštanje do podnožja Maslinske gore i obilazak Getsimanije, Geenske doline sa starozavetnim grobljem, Getsimanijski vrt, mesto Gospodnje molitve u ‚‚Crkvi svih nacija”, mesto Judinog izdajstva, Grob Presvete Bogorodice    Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 4. četvrtak/16.02/ REKA JORDAN – GORA KUŠANJA – MAN. SV.GERASIMA – MRTVO MORE – JERIHON

Doručak. Jutarnji odlazak do mesta krštenja Gospodnjeg na reci Jordan, na kome se vernici pogružavaju, na samom mestu Krštenja i Bogojavljenja. Kraća vožnja do Gore Kušanja gde se danas nalazi   man. Sv. četrdesetice, gde je Gospod postio 40 dana i noći pobedivši sva đavolova iskušenja (uspon, savladiv za 15tak minuta pešačenja, ili vožnja žičarom ili taxi kombijem uz doplatu). Povratak potom pauza kod ostataka najstarijeg grada na svetu, ruševina Jerihona, sagrađenog 9.000 godina pre Hrista, grada koji jevreji prvo osvajaju dolaskom u „Obećanu zemlju“ iz Egipta. Sledi obilazak manastira Sv.proroka Jeliseja i apostola Zakheja. Odlazak na jednu od obližnjih plaža na Mrtvom Moru. Pauza za osveženje i odmor na plaži. U povratku ka hotelu usputna pauza za još jedno duhovno i telesno osveženje u manastriru Sv. Gersaima Jordanskog, koji se nalazi u pravoj pustinjskoj oazi flore i faune. Večera. Noćenje.

DAN 5. petak/ 17.02/ NAZARET – KANA – GALILEJSKO JEZERO – KAPERNAUM- GORA BLAŽENSTAVA

Rani doručak. Polazak u ranim jutarnjim satima i odlazak na sever zemlje, u Galileju. Dolazak u Nazaret, i obilazak Hrama Blagovesti. Nakon obilaska odlazak u obližnju Kanu Galilejsku, gde je Gospod na Venčanju potonjeg apostola Simona, pretvorio vodu u vino. Sledi odlazak do Galilejskog jezera, moguća plovidba jezerom u pauzi gde se podsećamo Reči Hristovih. Ručak u restoranu (riba Sv.ap.Petra). Obilazak nekadašnjeg grada Gospodnjeg Kapernauma i Gore Blaženstava. Napuštanje Galileje i vožnja za Vitlejemu uz pauze po potrebi. Dolazak u hotel u večernjim časovima. Večera. Noćenje.

DAN 6. subota/ 18.02/ JERUSALIM- MAN.ČASNOG KRSTA- VIA DOLOROSA

Doručak. Vožnja do manastira Časnog Krsta gde je raslo drvo od čega sačiniše krst na kome je Gospod raspet. Obilazak Jerusalima se nastavlja ulaskom u Ulicu Bola, od manastira Protarion, na mestu gde je Gospod bio zatvoren kada ga je tadašnji jevrejski Sinedrion predao Pontiju Pilatu. Prolazak putem nazvanim Via Dolorosa, ili Ulica Bola, kojim je Gospod prošao na putu do Golgote. Dolazak do Hrama Vaskrsenja, pauza za individualno razgledanje i obilaske… Povratak u popodnevnim časovima u hotel. Večera. Odmor. Moguć odlazak na ponoćnu liturgiju u Hram Vaskrsenja. Povratak tokom noći nakon službe i pričesta. Noćenje.

DAN 7. nedelja/19.02/ JERUSALIM- SION-ZID PLAČA

Doručak. Nastavak obilazak Jerusalima odlaskom na Sion, obilazak Sobe Tajne Večere, gde je Gospod okupio učenike na Tajnoj večeri. Obilazak ostataka Solomonovog hrama i Zida Plača. Obilazak Mesta usnuća Pr. Bogorodice, Groba sv. cara Davida. Šetnja i razgled Jerusalima sa vodičem, kroz jevrejsku četvrt, do Hrama Vaskrsenja. Pauza u centru ili odlazak sa vodičem u novi deo Jerusalima…vreme predviđeno za individualna razgledanja, posetu nekim od mnogobrojnih muzeja, šoping u starom ili novom delu Jerusaliam. Povratak u kasnim popodnevnim/ranim večernjim časovima u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 8. ponedeljak/20.02./ TEL AVIV-NIŠ-BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Nastavak vožnje do Loda- jevanđeljske Lide Palestinske, obilazak manastira Sv.vmč.Georgija gde se nalazi njegov mirotočiv grob. Obilazak drevne Jafe, nekada najznačajnije luke Mediterana, na koju se nadovezuje moderan Tel Aviv. Panoramsko razgledanje Tel Aviva uz predah za odmor, na nekoj od čuvenih plaža Tel Aviva. Transfer grupe do aerodroma u Tel Avivu. Let za Srbiju sa presedanjem ili direktan popodnevni let do obližnjeg aerodroma (Budimpešta, Sofija, Solun) potom transfer do Novog sada, Beograda i Niša. Kraj programa.

 

 • povratnu aviokartu sa ručnim kabinskim prtljagom (dimenzija 40x25x20cm ),
 • smeštaj 7 noćenja u hotelu sa 3 / 4**** u Vitlejem u 1/2, 1/2+1 sobama,
 • ishrana na bazi polupansiona (doručak i večera), švedski sto,
 • usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,
 • gramatu Jerusalimske patrijaršije,
 • ručak u restoranu na Galilejskom jezeru,
 • usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
 • ulaznice za mesta koja se posećuju po programu putovanja,
 • prevoz autobusom ili miniautobusom turističke klase, do manastira judejske pustinje (neprohodan put za veće autobuse),
 • transfer iz Beograda, Niša do aerodroma (Sofija, Budimpešta, Solun), 45€ iz Niša, 75€ iz Beograda,
 • individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
 • doplate za prtljag: bagažni 20kg oko 140€, kabinski 10kg -80€, cena promenjiva zavisno od momenta razervacije,
 • obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem za koronavirus, 000 dinara,
 • fakultativna vožnja brodom na Galilejskom jezeru (20$),
 • doplate za jednokrevetnu sobu- 220$
 • transfer do Jerusalima za ponoćnu liturgiju, (oko 15$)
 • transfer iz Beograda, Niša do aerodroma (Sofija, Budimpešta, Solun), 45€ iz Niša, 75€ iz Beograda,
 • doplate za prtljag: bagažni 20kg oko 140€, kabinski 10kg -80€, cena promenjiva zavisno od momenta razervacije,
 • fakultativna vožnja brodom na Galilejskom jezeru (20$),
 • doplate za jednokrevetnu sobu- 220$
 • transfer do Jerusalima za ponoćnu liturgiju, (oko 15$)
 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Cena je garantovana samo za uplaćeni deo ili uplatu u celosti,
 • Cena ulaznica, aviokarte, krstarenja brodom su podložne promeni i u organizaciji su inopartnera u Izraelu,
 • Iznosi doplate za kabinski i bagažnii prtljag, podložni su promeni i zavise od cene aviokompanije,
 • Let je organizovan iz Beograda sa presedanjem, ili direktnim letom sa obližnjeg aerodroma i transferom,
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije,
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za .)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Izrael, transfer kroz zemlje članice EU /Bugarska, Grčka) li NON EU Makedonija i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije, ulaz na teritoriju EU u slučaju transfera do obližnjeg aerodroma ili ulaz na teritoriju Izraela, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika, i primenjivati Opšte uslove putovanja,
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Izraelu,
 • Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta,
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • Neophodno je da putnik uplati putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem COVID dodatka

 

 • fakultativna vožnja brodom na Galilejskom jezeru (20$),
Podeli: