Moskva i Sankt Peterburg

Program putovanja:

Moskva i Sankt Peterburg

20.06 – 27.06.2024.

7 dana / 6 noći

 Prvi dan 20.06. Beograd – Moskva, četvrtak

Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”. Let avio kompanije Turkish Airlines sa presedanjem za Moskvu u 09:20 časova (let TK 1082). Dolazak na moskovski aerodrom u 18:10 časova. Sa aerodroma večernje panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet „Lomonosov“, Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje.

Drugi dan 21.06. Moskva, petak

Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po svojoj arhitektonskoj i umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije, Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona i Car topa.Fakultativni program: poseta Tretjakovskoj galeriji – čuvena zbirka slika ruskih slikara iz XVIII-XIX veka i jedinstvena kolekcija ruskih ikona. Moskovski trgovac Pavle Tretjakov je u XIX veku sakupio nekoliko hiljada slika ruskih majstora i poklonio svoju kolekciju gradu Moskvi. Slobodno vreme. Noćenje.

Treći dan 22.06. Moskva, subota

Doručak. Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajući se od usamljene drvene crkve usred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Slobodno vreme. Noćenje.

Četvrti  dan 23.06. Moskva – Sankt Peterburg, nedelja

Doručak. Fakultativni program: Muzej Panorama Borodinske bitke, posvećen ratu sa Napoleonom 1812. g. Glavni eksponat muzeja je panorama, ogromno slikano platno dimenzije 115x15m, koje visi u zatvorenom krugu i predstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju.

Transfer do železničke stanice. Polazak voza za Sankt Peterburg u popodnevnim časovima. Putovanje savremenim brzim vozom Sapsan u trajanju 3 sata i 50 minuta. Po dolasku, večernje panoramsko razgledanje grada autobusom: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg, Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevska saborna crkva, Bronzani konjanik … (bez ulaska u objekte). Transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje.

Peti dan 24.06. Sankt Peterburg, ponedeljak

Doručak. Fakultativni program: Petropavlovska tvrđava, istorijsko jezgro grada, unutar čijih zidina se nalaze Petropavlovska saborna crkva u kojoj su sahranjeni svi ruski imperatori (počev od Petra I), Istorijski muzej Sankt Peterburga, kao i čuvene tamnice. Slobodno vreme. Fakultativni program: Vožnja kanalima i Nevom, specifičnim niskim brodovima prilagođenim za prolazak kroz kanale i ispod niskih mostova, zbog kojih je ovaj grad dobio i naziv “Severna Venecija”. Pogled na znamenitosti grada i njegovu arhitekturu sa legendarne reke Neve i nekih od mnoštva kanala, ostavlja jedinstven utisak i sećanje. Noćenje.

Šesti dan 25.06. Sankt Peterburg, utorak

Doručak. Fakultativni program: Peterhof – Ruski Versaj, letnju carsku rezidenciju Petra Velikog, nastalu u XVIII veku po nalogu samog cara prema uzoru na Versaj. Obilazak obuhvata šetnju kroz veličanstven park, razgledanje čuvenih fontana sa 250 pozlaćenih skulptura i izlazak na obalu Finskog zaliva sa kojeg se pruža veličanstven pogled na zaliv, Kronštat i Sankt Peterburg. Puškin-Carsko Selo, letnja rezidencija Ekaterine Velike, prekrasan dvorac i park površine 107 hektara. Enterijer dvorca fascinira sjajem umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300-godišnjice osnivanja Sankt Peterburga završena je obnova čuvene Ćilibarske dvorane, koja je Ekatarininom dvorcu vratila stari sjaj. Noćenje.

Sedmi dan 26.06. Sankt Peterburg – Beograd, sreda

Doručak. Fakultativni program: Ermitaž, obilazak jednog od najvećih muzeja na svetu, u zdanju Zimskog dvorca, sa preko 3 miliona eksponata. Njegova neprocenjiva zbirka izložena je u 6 zgrada raspoređenih na Dvorskom trgu i duž reke Neve.

Glavna zgrada je Zimski dvorac koji je nekada bio rezidencija ruskih careva, a u njegovoj bogatoj zbirci izdvajaju se remek dela Leonarda Da Vinčija, Ticijana, Rembranta, Mikelanđela i drugih. Muzej je poznat i po arheološkoj zbirci, zbirci skulptura, zbirci srednjevekovne evropske umetnosti, ali i po svom baroknom izgledu i arhitekturi. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. Noćni let avio kompanije Turkish Airlines za Beograd 27.06. u 01:05 časova (let TK 404). Dolazak u Beograd 27.06. u 08:30 časova.

 • Avionski prevoz letovima Turkish Airlines sa presedanjem na relaciji Beograd-Moskva i Sankt Peterburg-Beograd;
 • Troškove avio-taksi;
 • Prevoz vozom Sapsan Moskva-Sankt Peterburg;
 • Smeštaj u Moskvi u hotelu Delta 4*/Vega 4* u dvokrevetnim sobama sa doručkom;
 • Smeštaj u Sankt Peterburgu u hotelu Moskva 4* u dvokrevetnim sobama sa doručkom;
 • Transfere prema programu;
 • Turistički program: panoramsko razgledanje Moskve i Sankt Peterburga;
 • Usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča;
 • Troškove organizacije aranžmana.
 • Prevoz do aerodroma Beograd i nazad;
 • Fakultativni program u Moskvi i Sankt Peterburgu;
 • Zdravstveno osiguranje;
 • Individualne troškove;

Cena za decu 2-12 godina sa jednim odraslim    1128 EUR
Cena za decu 2-12 godina sa dvoje odraslih (dopunski ležaj*)    1068 EUR

Doplata za jednokrevetnu sobu     170 EUR

NAPOMENE:

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti sa web-stranice hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela.
 • Postoji mogućnost promene hotela na istoj lokaciji, iste kategorizacije.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš, dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni…).
 • Za pasoše republike Srbije viza nije potrebna.
 • Prilikom prijave se obavezno dostavljaju podaci iz važećeg pasoša. Važnost pasoša je minimum 6 meseci nakon datuma izlaska iz Rusije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu aranžmana, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih (minimum 15 putnika) otkaže putovanje, o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet dana pre početka putovanja.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene cene aranžmana, usled promene tarifa prevoznika.
 • Avio kompanija zadržava pravo promene vremena leta, kao i iznosa aerodromskih taksi.

Fakultativni program:

Moskva

 • Kremlj (teritorija, 2 Saborne crkve, Patrijaršijska palata)            50 EUR *
 • Tretjakovska galerija                                                                                    40 EUR
 • Sergijev Posad  (bivši Zagorsk)                                                                 55 EUR
 • Panorama Borodinske bitke                                                                      40 EUR

Sankt Peterburg

 • Vožnja kanalima i Nevom                                                                           40 EUR
 • Petropavlovska tvrđava                                                                               40 EUR
 • Ermitaž                                                                                                              50 EUR
 • Peterhof, park sa fontanama + Puškin (Carsko selo)                   100 EUR *

U sve cene uračunato je: vodič, prevoz, ulaznice, slušalice.

Za realizaciju izleta potrebno je najmanje 10 prijavljenih.


* Prijavljivanje i plaćanje izleta Kremlj, i Puškin obavezno je prilikom uplate aranžmana. Na licu mesta neće biti moguće.

Podeli: