Hotel Winslow Highland

Udaljenost od gondole: 100m

 • TV
 • AC
 • Bazen
 • Wellness
Aranžman uključuje:
 • Smeštaj u hotelu/app po izboru;
 • Navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge;
 • Usluge predstavnika agencije (inopartnera) i organizaciju putovanja.
Aranžman ne uključuje:
 • Ski pass;
 • Prevoz;
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje – za skijaše preporučujemo doplatu za ski rizik.
Organizator puta: Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Alma Holidays, Licenca OTP 627/2010. Fun travel je ovlašćeni subagent

Uskoro…

U Pripremi …

 • NAPOMENA: Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja ranog booking-a važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje
  putnika i slično) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važedeg cenovnika. Uslovi važe za sve hotele.
 • NAPOMENA : boravak na bazi 7 nodenja sa uslugom naznačenom u tabeli (ili upladenoj usluzi) od vremena ulaska u hotelske sobe ili apartmane do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvedem broju hotela ili apartmana ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 11:00h
Podeli: