Kadrisa 3 *

Udaljenost od plaže: 250m

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
 • Bazen
 • Parking
Aranžman uključuje:

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-smeštaj u izabranom hotelu – 7 noćenja na bazi odabrane usluge,

– prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (TV, VIDEO, DVD, AC, WC; visokopodni ili dabldeker) na relaciji prema programu

– besplatnu upotrebu klima uređaja

– usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera tokom boravka,

– troškove organizacije i vođstvo puta.

Aranžman ne uključuje:

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

-boravišnu taksu (plaća se u agenciji) – 1 € po osobi po danu za odrasle, deca do 11,99 god ne plaćaju boravišnu taksu

-međunarodno putno zdravstveno osiguranje

–  individualne troškove

Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA Lui Travel. Licenca OTP 40/2020 (kategorija licence A40). TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.

 

PROGRAM PUTOVANJA :

1. dan Polazak iz Beograda sa dogovorenog mesta, u unapred dogovoreno vreme. Putovanje autoputem Miloš Veliki preko Preljine, Kraljeva i Raške ka Novom Pazaru. Vožnja kroz Kosovsku Mitrovicu, Vučitrn, Prištinu i Prizren prema Tirani i Draču sa povremenim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2. dan Ulazak u Albaniju u ranim jutarnjim satima. Nastavak puta do Drača. Dolazak u Drač u prepodnevnim satima. Smeštaj u odabrani hotel (ulaz u sobe posle 14:00).

2.-8. dan Boravak u hotelu na bazi izabrane usluge – 7 noćenja

8. dan Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela do 09:00. Slobodno vreme do polaska.

U poslepodnevnim satima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Albaniju i Srbiju sa povremenim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalosti. 9. dan Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. Kraj usluga.

Uključen je u cenu aranžmana kod paketa. Datum polaska je dan ranije od datuma u tabeli. Priključenje putnika na svim stajalištima i benzinskim pumpama duž auto-puta. Po zakonu o saobraćaju RS, svaki putnik mora imati svoje sedište.

polazak iz Beograda – 15 € po osobi ili detetu

– polazak iz Pojata, Kraljeva i Kragujevca – 10 € po osobi ili detetu

– dodatno sedište u autobusu 40 € – za odrasle; 30 € – za decu do 11.99 god

– za 1/1 sobu – isključivo na upit i uz pismenu potvrdu hotela

 • Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa, odnosno garantovan je samo iznos uplaćene akontacije,a ostatak je podložan promeni
 • Raspored soba se vrši isključivo na recepciji po dolasku u hotel
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Agencija zadržava pravo da potpiše drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama tj. sindikatima sa kojima agencija zaključi poseban ugovor
 • Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje overenu u opštini ili sudu
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima informišu o uslovima ulaska u zelje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) a web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju
 • Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene os strane subagenta (posrednika u prodaji aranžmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovoreni programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom
 • Minimalan broj putnika za realizaciju aranžmana nije potreban
Podeli: