Hotel Porat

Udaljenost od plaže: 50m

  • TV
  • Wi-Fi
  • AC
Aranžman uključuje:
  • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge
  • Agencijske usluge.
Aranžman ne uključuje:
  • Prevoz
  • Fakultativne programe,
  • Individualne troškove,
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA Plana Tours. Licenca OTP 489/2020. A25. TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.

1. dan

Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u Neum. Smeštaj u izabrani hotel. Ulazak u sobe posle 14:00. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.

2. – predposlednji dan

Boravak u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge (minimum 5 noćenja). Slobodno vreme. Noćenje.

Poslednji dan

Doručak. Napuštanje soba do 10:00. Povratak sopstvenim prevozom. Kraj usluga.

NAPOMENA:
U slucaju promena na monetarnom tržištu , organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre pocetka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.

Potvrda o garanciji putovanja: U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047/2020 od 10.01.2020., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: [email protected]. Polisa broj 300068824 od
28.01.2020. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Podeli: