Hotel Ombrosa

Udaljenost od plaže: 500m

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
Aranžman uključuje:
 • smeštaj u Riminiju u 1/2, 1/2+1 sobama (7 noćenja u odabranom hotelu i na bazi odabrane usluge)
 • troškove organizacije
 • usluge predstavnika ino-partnera
Aranžman ne uključuje:
 • individualno međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000€):
 • fakultativne izlete
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu za Rimini, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 2 * cca 1,00 € po noćenju po osobi, a za boravak u hotelima sa 3* cca 2,00 € i boravak u hotelima 4* cca 3,50 € po noćenju / po osobi.
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA Belvi Licenca OTP 116/2021. TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.

1. DAN Dolazak u izabrani objekat, smeštaj. Noćenje

2-7. DAN – Boravak na bazi 7 noćenja u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge.

8. DAN – Napuštanje soba do 09:00 časova. Kraj programa.

*Napomene*:
– za rezervacije na 14, 21 ili više noćenja (smeštaj+sopstveni prevoz) sabiraju se objavljene cene na 7 noćenja.
– ukoliko više osoba u jednoj smeštajnoj jedinici koristi različite vrste prevoza, plaća se min. broj (min. osoba) naveden u cenovniku, po odgovarajućem programu putovanja za svaku osobu pojedinačno.

 

 • Rezervacije hotela se vrše po uplaćenoj akontaciji 40%. Konačna potvrda se dobija do 48 sati po uplati. Ukoliko rezervacija ne bude potvrđena od strane hotela, celokupan iznos akontacije se vraća.
 • Fakultativni izleti i posete nisu sastavni deo programa putovanja i nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih agencija.
 • Organizator putovanja nije odgovoran za kašnjenja, kvalitet organizacije i cenu fakultativnih izleta i poseta – čiji je organizator lokalna agencija na destinaciji. U slučaju primedbi i žalbi obratiti se predstavniku agencije / ino partnera na destinaciji/.
 • Prilikom transfera do hotela, koji se nalaze u gradskim zonama, moguće je da autobus ne može da ostavi putnike ispred samog hotela, već na najbližem mogućem mestu.
 • Stranke su dužne same da se informišu o vremenu povratka sa destinacije kod predstavnika.
Podeli: