Lukovska banja nalazi se u južnom delu Srbije, na istočnim padinama Kopaonika. Sa nadmorskom visinom od 681. metra ona je i najviša banja u Srbiji. Umereno – kontinentalna klima, obilje izvora mineralne vode i netaknuta priroda sa čistim planinskim vazduhom svrstava je u najtraženije destinacije u našoj zemlji. Po broju izvora mineralne vode različitog sastava i temperature spada u najbogatije banje u Srbiji.