Hotel Urgenc

Udaljenost od plaže: 200m

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
 • Bazen
Aranžman uključuje:
 • smeštaj na bazi 10 noćenja, u izabranom hotelu, prema izabranoj usluzi
 • prevoz autobusom turističke klase, na relacijama navedenim u programu putovanja
 • usluge licenciranog pratioca grupe
 • usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji
 • troškove organizacije i realizacije aranžmana
Aranžman ne uključuje:
 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • od 01.01.2023. u Turskoj je uvedena boravišna taksa.
 • Boravišna taksa, u hotelima u Kušadasiju, se plaća na licu mesta, osim u hotelima gde je na cenovnicima drugačije naznačeno, tj. uključeno u cenu.
 • Boravišna taksa, u hotelima u Sarimsakliju, je uključena u cenu.
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA OKT Licenca OTP 105/2021. TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.

1. Dan – Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Kuće Cveća. Tačno vreme i mesto polaska autobusa proveriti 2 dana pre putovanja. Noćna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku prema Turskoj.

2. Dan – Dolazak u Kušadasi / Sarimsakli. Smeštaj u hotel.

3. – 11. Dan – Boravak na bazi 10 noćenja u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge.

12. Dan – Napuštanje hotela. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju. Za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije. Noćna vožnja kroz Tursku i Bugarsku prema Srbiji.

13.Dan – Dolazak u Beograd.

 

SOPSTVENI PREVOZ:

• u slučaju sopstvenog prevoza za Kušadasi, cena paket aranžmana se umanjuje za 45 € po plativoj osobi

• u slučaju sopstvenog prevoza za Sarimsakli, cena paket aranžmana se umanjuje za 40 € po plativoj osobi

• za putnike koji putuju sopstvenim prevozom, vaučer se izdaje u agenciji 7 dana pre polaska na put

 

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

•  NOVI SAD  – doplata 20€ po osobi (povratna karta)

VAŽNE NAPOMENE:

 • Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja.
 • Troškovi promene već potvdjenih rezevacija (zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i slično) su 500 dinara po rezervaciji.
 • Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu ili avionu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogućnost doplate.
 • Na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion, transfer iz Novog Sada itd.), iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti.
 • Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo. Putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja, ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
 • Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.
 • Potvrda izabranog hotela se po pravilu čeka 48h (dva radna dana) od momenta uplate akontacije (ne računajući vikend – subota/nedelja i neradne dane).
Podeli: