Grad u kome je studirao i Nikola Tesla, baš zahvaljujući studentima danas ima dobar noćni život, a najbolji pabovi su skoncentrisani u starom gradu i oko univerziteta.