IZRAEL – SVETA ZEMLJA 2022

Program putovanja:

 

DAN 1. nedelja/BEOGRAD – TEL AVIV -JERUSALIM

Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla, let za Tel Aviv sa presedanjem  ili raniji transfer do obližnjeg aerodroma (Budimpešta, Sofija). Let za Tel Aviv. Po sletanju transfer do Jerusalima. Smeštaj u hotel. Moguć obilazak Jerusalima, pešaka, za prvo upoznavanje sa Svetim Gradom. Večera. Noćenje.

DAN 2. ponedeljak,/JERUSALIM – VITLEJEM

Doručak. Napuštanje hotela i odlazak na Maslinsku Goru i obilazak manastira: Male Galileje, Eleon i Vaznesenja Gospodnjeg. Spuštanje do podnožja Maslinske gore i obilazak Getsimanije, Geenske doline sa starozavetnim grobljem, Getsimanijski vrt, mesto Gospodnje molitve u ‚‚Crkvi svih nacija”, mesto Judinog izdajstva, Grob Presvete Bogorodice…..Nastavak obilaska ide Ulicom Bola znanom kao Via Dolorosa, od manastira Protarion (na mestu gde je Gospod bio zatvoren kada ga je tadašnji jevrejski Sinedrion predao Pontiju Pilatu), do Hrama Vaskrsenja (Grob Gospodnji, Ploča Miropomazanja, Golgota)…….       U ranim večernjim časovima odlazak u Vitlejem. Smeštaj u hotel. Večera.  Noćenje.

DAN 3.  utorak/ VITLEJEM – MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE – PASTIRSKO POLJE

Odlazak na liturgiju u Hram Roždestva Hristovog. Povratak na doručak. Pauza u prodavnicama suvenira gde se  ručno izrađuju proizvodi od maslinovog drveta i sedefa. Nastavak programa odlaskom u obližnji pravoslavni manastir, podignut u Pastirskom polju gde anđeli najaviše rođenje Bogomladenca. Obilazak Manastira Judejske pustine- Sv.Teodosija i Sv.Save Osvećenog, gde je Sveti Sava dobio i doneo patericu, kao i ikonu Bogorodice Trojeručice.Povratak u hotel. Večera.Noćenje.

 

DAN 4. sreda/ NAZARET – KANA – GALILEJSKO JEZERO – JERIHON

Doručak. Napuštanje hotela u ranim jutarnjim satima i odlazak na sever u Galileju. Dolazak u Nazaret, i obilazak Hrama Blagovesti. Nakon obilaska odlazak u obližnju Kanu Galilejsku, gde je Gospod na Venčanju potonjeg apostola Simona, pretvorio vodu u vino. Sledi odlazak do Galilejskog jezera,  moguća plovidba jezerom gde se podsećamo Reči Hristovih. Pauza za ručak (preporučujemo ribu Sv.ap.Petra), fakultativno. Obilazak nekadašnjeg grada Gospodnjeg Kapernauma. Vožnja dolinom reke Jordana do drevnog Jerihona. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

 

DAN 5. četvrtak/ REKA JORDAN – GORA KUŠANJA – MAN. SV.GERASIMA – MRTVO MORE – JERIHON

Doručak. Jutarnji odlazak do mesta krštenja Gospodnjeg na reci Jordan, na kome se vernici pogružavaju, na samom mestu Krštenja i Bogojavljenja. Kraća vožnja do Gore Kušanja gde se danas nalazi  man. Sv. četrdesetice, gde je Gospod postio 40 dana i noći pobedivši sva đavolova iskušenja (uspon, savladiv za 15tak minuta pešačenja, ili vožnja žičarom uz doplatu). Povratak potom pauza kod ostataka najstarijeg grada na svetu, ruševina Jerihona, sagrađenog  9.000 godina pre Hrista, grada koji jevreji prvo osvajaju dolaskom u „Obećanu zemlju“ iz Egipta. Sledi obilazak manastira Sv.proroka Jeliseja i apostola Zakheja. Odlazak na jednu od obližnjih plaža na Mrtvom Moru. Pauza za osveženje i odmor na plaži. U povratku ka hotelu usputna pauza za još jedno duhovno i telesno osveženje u manastriru Sv. Gersaima Jordanskog, koji se nalazi u pravoj pustinjskoj oazi flore i faune. Večera. Noćenje.

DAN 6. petak/ JERIHON – JERUSALIM

Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak u manastir Sv.Georgija Hozevita u dolini Vadi Kelt. Nakon obilaska manastira odlazak u Vitaniju, na Grob Sv.Lazara Četvorodnevnog. Odlazak u Jerusalim. Smeštaj u hotel, kraći predah. Nastavak obilaska: Sion, Brdo Hrama, jevrejske četvrti….Obilazak Jerusalima pešaka, sa vodičem, koji se završava u  Hramu Vaskrsenja…..Slobodno vreme u Jerusalimu za individualne obilaske, razgledanja…. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 7.subota/JERUSALIM – EIN KAREM – LOD – JAFA – TEL AVIV – EIN KAREM

Doručak. Odlazak autobusom  do manastira Časnog Krsta, podignutom na mestu gde je raslo Trojedino drvo od koga je napravljen Časni Krst. Kraća vožnja do rodnog mesta Sv.Jovana Krstitelja, u Ein Keremu. Nastavak puta ka obali Mediterana. Poklonjenje svetinjama Sv.vmč.Georgija u Lodu. Potom obilazak crkve Sv.Petra i Groba Prepodobne Tavite u Jafi. Obilazak drevne Jafe, nekada najznačajnije luke Mediterana, na koju se nadovezuje moderan Tel Aviv. Panoramsko razgledanje Tel Aviva uz predah na nekoj od čuvenih plaža. Povratak u Jerusalim. Slobodno vreme. Večera. Odmor. Odlazak u Hram Vaskrsenja na ponoćnu Liturgiju.

 DAN 8.  nedelja/ JERUSALIM –TEL AVIV-BEOGRAD

Povratak u hotel. Doručak (ili doručak paket). Transfer grupe do aerodroma u Tel Avivu. Let za Srbiju sa presedanjem ili direktan let do obližnjeg aerodroma (Budimpešta, Sofija) potom transfer do Novog sada, Beograda i Niša. Kraj programa.

 •  Aranžman obuhvata: 

  * transfer iz Beograda, Novog Sada, Niša do aerodroma (Sofija, Budimpešta),

  * povratnu aviokartu sa ručnim prtljagom (dimenzij40x25x20 cm ), i kabinskim prtljagom (dimenzija 55x40x20 cm)

  * smeštaj 7 noćenja u hotelima sa 3 i 4**** u Jerusalimu (3),Vitlejemu(2),Jerihonu (2) u 1/2, 1/2+1 sobama,

  * ishrana na bazi polupansiona (doručak i večera), švedski sto, u predviđenim smeštajnim objektima;

  * usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

  * gramatu Jerusalimske patrijaršije

  * ručak u restoranu na  Galilejskom jezeru

  * usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

  * prevoz  autobusom ili miniuatobusom turističke klase, zavisno od broja putnika, po programu putovanja,

   

   

 • Aranžman ne obuhvata: * individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,* troškove obaveznog testranja PCR u zemlji, pre polaska

  * troškove testova PCR i seroloških u Izraelu u iznosu od 125$,

  * doplate za zamenu kabinskog za bagažni prtljag 20kg (oko 50€), ili dodatni prtljag po cenovniku aviokopanija,

  * obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem za koronavirus,,

  * fakultativna vožnja brodom i ručak u restoranu na  Galilejskom jezeru (oko 35$),

  * troškove ulaznica za mesta koja se posećuju u iznosu od 25$,

  * troškove napojnica u Izraelu u ukupnom iznosu od 25$,(plaća se u Izraelu inopartneru),

   

Opšte napomene:

 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Obaveza je putnika da blagovremeno zakaže termin i obezbedi negativan PCR test pre polaska, koji ima važnost maximalno 72h,
 • Obaveza je putnika da poštuju sve epidemiološke mere koje su na snazi u Izraelu,
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije,
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Izrael, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije, ulaz na teritoriju EU u slučaju transfera do obližnjeg aerodroma ili ulaz na teritoriju Izraela, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika,
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Izraelu,
 • Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta,
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),

Neophodno je da putnik uplati putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem COVID dodatak.

 

 

USLOVI ZA ULAZAK I BORAVAK U IZRAELU

TRENUTNO VAŽEĆE OD 01.11.2021.

 

Ulazak turista u Izrael dozvoljen je za putnike koji su:

– potpuno vakcinisani ili su

– preležali COVID19 virus.

 

Vakcinisane osobe koje putuju u Izrael:

Za putovanje je neophodne je imati:

* završena kompletna imuzacija sledećim prihvaćenim vakcinama:

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac ili Sinopharm, Johnson & Johnson, Sputnik.

*Moguće je ući u Izrael nakon isteka 14 dana od prijema druge doze,

a boravak se mora završiti maksimalno 180.tog dana od prijema druge doze,

*Osobe kojima bi prilikom ulaska ili boravka isticao period od 180 dana,

neophodno za ulazak je da imaju potvrdu o prijemu III (buster) doze, od čijeg primanja je navršeno 14 dana,

*Svi pre putovanja, moraju imati dodatno negativan PCR test, ne stariji od 72h prilikom ukrcavanja na let,

* Po sletanju u Izrael, i dan pre povrataka, u organizaciji nadležne zdravstvene službe, organizovano je dodatno PCR testiranje (ukupno 2- jedno po sletanju, jedno dan pre povratnog leta), u ukupnom iznosu od 85$,

*Osobe koje dolaze sa Sputnik vakcinom, imaju obavezu po sletanju, na aerodromu Ben Gurion, da urade dodatno i serološki test, u iznosu od 48$

* obezbeđeno putno zdravstveno osiguranje, sa COVID19 pokrićem,

* popunjen online obrazac- elektronska prijava za putovanje (za grupna putovanja, organizator putovanja HaloTravel pruža asistenciju prilikom popunjavanja aplikacije),

* svi putnici u obavezi su po dolasaku, stupe u kratku samoizolaciju, u svom hotelu, do dobijanja negativnog PCR testa, koji se uzorkuje po sletanju na aerodrom Ben Gurion u Izraelu, nakon čega kreće realizacija programa,

* U slučaju pozitivnog testa, putnik se upućuje u posebno određen hotel, u kome bi imao zdravstvenu negu i nadzor, pod nadležnošću Ministarstva zdravlja Izraela.

 

Podeli: