Kefalonija 2024

Program putovanja:

1 DAN: Beograd
Okupljanje grupe u prepodnevnim satima, čekiranje svih neophodnih stvari i početak sa žurkom upoznavanja u busu. Vožnja kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku.

2 – 10. DANKefalonija
Stižemo u Kefaloniju. Smeštaj u apartmane i sobe. Tokom boravka u Kefaloniji, biće organizovan svakodnevni fakultativni program: izleti do najlepših plaža, noćni provod, obilazak pećina, krstarenje. Biće ovo još jedno neverovatno putovanje koje ćete pamtiti.

11.DANKefalonija
Napuštamo sobe u jutarnjim časovima i krećemo ka Srbiji. Vožnja kroz Grčku i Makedoniju uz usputne pauze za odmor i osveženje.

12.DAN: Beograd
Nastavak putovanja do Srbije i dolazak u Beograd (u zavisnosti od situacije na graničnim prelazima i putevima).

  •  9 noćenja u izabranom smeštaju
  •  Prevoz na relaciji Beograd – Kefalonija – Beograd turističkim autobusima
  •  Prevoz trajektom Kilini-Poros-Kilini
  •  Usluge predstavnika agencije na destinaciji
  •  Organizaciju putovanja u celini
  •  Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje 2000 rsd (bez uključnog Covid19 rizika). 2500 rsd međunarodno putno i zdravstveno osiguranje (sa uključnim Covid19 rizikom). Osigurana suma 15 000 evra. Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih. Uplata u agenciji.
  •  Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
  •  Fakultativne izlete na destinaciji i usluge koje nisu predviđene programom
  •  Individualne troškove putnika
  •  Obaveznu boravišnu taksu u Grčkoj. DNEVNO PO SOBI: privatan smeštaj – 0.5€ hoteli 1*i 2* – 0.5€ hoteli 3* – 1.5 € hoteli 4* – 3€ hoteli 5* – 4€. Uplata se vrši u agenciji

DOPLATA za polazak iz NS je 10€. Polazak će biti realizovan za min 15 osoba.

UMANJENJE za polazak iz Niša, Leskovca ili Vranja je 7€.

Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre puta.

NAPOMENE: U slučaju da grupa putnika koji putuju zajedno polaze iz različitih mesta, agencija ne može garantovati da će prevoz biti obavljen istim prevoznim sredstvom i da će sedeti zajedno. U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim prevoznim sredstvom sa dela puta do (ili sa) destinacije. Maloletna lica, ukoliko putuju sa nekim drugim odgovornim licem ili profesorom, moraju imati saglasnost roditelja, overenu kod nadležnog organa. Moguće je navesti željeni raspored sedenja u prevoznom sredstvu ali agencija ne može da garantuje da će takav raspored i biti ostvaren u zavisnosti od objektivnih okolnosti. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

Postoji mogućnost da neki od sadržaja u okviru smeštaja trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim smeštajima su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve druge potrebe. Opisi usluga sadržani u programima putovanja su verodostojni, a ne i opis usluga na web sajtovima, usmeno izrečeni opisi od prodajnog osoblja kao i od strane subagenata.

Podeli: