Vila Dimitris

  • TV
  • Wi-Fi
  • AC
Aranžman uključuje:
  • Najam apartmana za 10 noći 11 dana u tabeli za sopstveni prevoz i prevoz i smeštaj za 10 noći/11 dana po osobi u tabeli autobuski prevoz.
  • Predstavnika agencije organizatora ili ino-partnera za vreme boravka u letovalištu.
  • Turistickog pratioca u autobusu i troskove organizacije putovanja.
Aranžman ne uključuje:
  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje koje se preporucuje, fakultativne izlete i individualne troškove, druge nepomenute usluge.
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA Adria Putovanja Licenca OTP 39/2015. TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.

1 DAN – Polazak sa ugovorenog odredišta dan ranije od datuma početka smene.
2 – 11DAN – Dolazak u letovalište i boravak na bazi 10 noćenja u privatnom smeštaju.
12 DAN – Napuštanje objekta u 09:00 sati i polazak iz letovališta u dogovoreno vreme u popodnevnim satima.
13 DAN – Dolazak u mesto polaska u ranim jutarnjim satima.

* autobuska karta se plaća po sedištu, zajedničko sedište mogu da koriste samo deca do 2 godine, ukoliko koriste sedište u autobusu plaćaju cenu karte naznačenu u tabeli.

* svi polasci su dan ranije od datuma u tabelama.

* mogućnost skupljanja putnika duž auto-puta.

* dan pred polazak proveriti u agenciji da li je promenjeno vreme polaska.

* minimum na autobuskom prevozu da bi došlo do realizacije puta je 35 putnika, u protivnom organizator zadržava pravo otkaza do 5 radnih dana pred početak aranžmana

* minimalan broj putnika za polazak iz Novog Sada i Beograda je 20 putnika.

* za destinacije sa istim vremenom i datumom polaska u zavisnosti od broja putnika jedan autobus će raditi transfer do Niša, gde će se vršiti razmeštaj putnika po destinacijama i autobusima.

* PODSEĆAMO MALOLETNE PUTNIKE KOJI PUTUJU SAMOSTALNO ILI SA PRATIOCIMA: ZA IZLAZAK IZ DRŽAVE SVIM MALOLETNIM LICIMA NEOPHODNA JE SAGLASNOST OBA RODITELJA (ILI RODITELJA KOJI NE PUTUJE SA MALOLETNIM LICEM) DA POMENUTO LICE MOŽE PREĆI GRANICU SAMOSTALNO ILI SA PUNOLETNIM PRATIOCEM, OVERENA U SUDU ILI OPŠTINI.

* NAPOMENE i izvodi iz Opštih uslova putovanja: U autobusu je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Sva deca preko dve godine obavezno imaju svoje sedište. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Putnik će prihvatiti sedište koje mu agencija dodeli.

* *Ukoliko putnik ipak želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 10 eur u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.

Podeli: